МОСВ с актуална информация за водните количества в язовирите

От Министерство на околната среда и водите обявиха актуалната информация за водните количества в следените от тях язовири. Със запълване под 50 % са язовирите „Студена, „Асеновец, „Ястребино“ и „Дяково“. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.12.2019 г. е 3 653,0 млн. м³ и представлява 56,3 % от сумата от общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 65,7 % от общия им обем;

• напояване – 38,7 % от общия им обем;

• енергетика – 67,9 % от общия им обем.

Язовирите с питейно-битово предназначение (от Приложение 1 на ЗВ) са 12 броя. Сумарният завирен обем в тях е 985,3 млн. м³, което представлява 65,7 % от общия им обем.

Със запълване под 50 % са язовирите „Студена, „Асеновец, „Ястребино“ и „Дяково“:

• яз. „Студена“ – завирен обем 4,004 млн. м³ – 15,89 %. Предвид критично ниското водно ниво на язовира, продължаващото засушаване в района и минималния приток, отпуснатите води за питейно-битово водоснабдяване са в размер на 0,950 млн. м³, отговарящи на условията за много суха година с обезпеченост 95 %. Водовземане за други цели освен питейно-битови не е разрешено.

• яз. „Асеновец“ – завирен обем 8,96 млн. м³ – 31,77 %. Предвид намаления приток, който през 2019 г. е за средно суха година с обезпеченост 75 %, и ниското ниво в яз. „Асеновец“, заявката на ВиК Сливен е удовлетворена с количествата, одобрени в годишния график за средно суха по влажност година с обезпеченост 75 %, при което разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 1,8 млн. м³;

• яз. „Ястребино“ – завирен обем 19,412 млн. м³ – 31,16 %. Язовирът е с основно предназначение напояване и водоснабдяване на гр. Антоново и 18 села в района. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100 % на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

• яз. „Дяково“ – завирен обем 12,704 млн. м³ – 35,89 %. С цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване с месечния график не е разрешено водовземане за други цели.

Язовирите „Калин“ и „Карагьол“ са с основно предназначение производство на електроенергия, представляват технологично свързана водностопанска система – посредством тунел се прехвърлят води между двата язовира.

Язовир „Калин“ е със завирен обем 1,024 млн. м³ – 28,2 % и яз. „Карагьол“ – завирен обем 2,252 млн. м³ – 39,1 %.

Предвид че през летните месеци от яз. „Карагьол“ в периода от юни до октомври се изпускат водни маси в размер на 1 млн. м³ за допълнително оводняване на р. Бистрица с цел задоволяване на питейно-битовото водоснабдяване в района на общ. Дупница, с месечния график ще се разреши производство на електроенергия в размер на 0,200 млн. м³/месец, които са за ВиК Кюстендил за питейно-битово водоснабдяване на градовете Рила и Кочериново.

Яз. „Тича“ е със завирен обем 173,143 млн. м³ – 55,53 %. Язовирът се ползва за напояване и за питейно-битово водоснабдяване. Санитарният минимум в язовира е между 88 млн. м³ и 112 млн. м³ вода, под който водата в язовира става негодна за питейно-битови нужди. Предвид минималния приток към язовира, отговарящ на условията за много суха година с обезпеченост 95 %, ще се вземат превантивни мерки и с месечния график ще бъдат ограничени водите количества за осигуряване на минимално допустим отток в реката с 50 %.

В останалите язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, има достатъчно акумулиран обем за гарантиране нуждите на населението.

Сумарният завирен обем на язовирите с основно предназначение напояване е 1 001,3 млн. м³, което представлява 38,7 % от общия им обем.

Със запълване под 50 % са язовирите: „Ахелой“ – 20,84 %; „Порой“ – 22,92 %; „Бели Лом“ – 44,60 %; „Съединение“ – 47,49 %; „Ястребино“ – 31,16 %; “Горни Дъбник“ – 39,23 %; „Сопот“ – 34,69 %; „Домлян“ – 21,46 %; „Пясъчник“ – 21,10 %; „Дяково“ – 36,11 %; „Жребчево“ – 34,49 %; „Кула“ – 41,61 %; „Рабиша“ – 33,54 %; „Огоста“ – 32,25 %; „Тополница“ – 23,51 %; „Тракиец“ – 49,61 %; „Георги Трайков“ – 44,39 %. Язовирите са едногодишни изравнители, които след края на напоителния сезон се празнят и отново се пълнят през пролетното пълноводие. Очакваните максимални притоци постъпват в периода от март до май. Ще се разреши единствено вода за осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите с количества, отговарящи на притока към тези язовири със съответна обезпеченост.

Енергийните язовири са със сумарен завирен обем 2 291,3 млн. м³, което е 67,9 % от обема им, съобщава Нова тв.

Със запълване под 50 % са язовирите: „Широка поляна“ – 24 %; „Чаира“ – 38,5 %; „Тошков Чарк“ – 43,3 %; „Копринка“ – 28,7 %; „Калин“ – 28,2 %; „Карагьол“ – 39,1 %.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *