НАЧАЛО НА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА БАНСКО

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2024 г. започна на 11.01.2024 г. Плащанията ще могат да се извършват както в брой на касите на отдел „Приходи” към община Банско, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал и касите на Изи пей.

Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Банско. За целта е необходим ПИК код на НАП или номер на документ, подаден в отдел „Приходи”.

Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година. По закон, за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове се начисляват лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в срокове: до 30 януари – първо тримесечие, 30април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата година и в същия срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате 5 % отстъпка.

Туристическият данък за обектите се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките.

Годишните декларации за облагане с туристически данък се подават до 31 януари.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

Всички данъчно задължени лица, живущи на територията на селата в община Банско, могат да заплащат своите задължения за местните данъци и такси в кметството на населеното място през периода 01.02.2023 г. до 30.04.2023 г.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *