От 1 януари в Разлог ще плащат до 12 лв. повече годишно за такса смет и за жилища

Кметът Кр. Герчев: Увеличението е неизбежно, но приемаме да е социално поносимо като размер

Увеличаване размера на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се предвижда в община Разлог от 1 януари. Увеличението не е драстично и варира между 10-12 лева на годишна база.

Увеличението на данъка върху недвижимите имоти е с 0.5 за жилища, от 1.5 на хиляда върху данъчната оценка налогът става 2.0 на хиляда. За нежилищни сгради увеличението е с 0.3, или от 1.5 става 1.8 на хиляда. Изчисленията показват, че оскъпяването на данъка ще бъде от порядъка между 4 и 6 лева годишно. С толкова ще се  оскъпи и таксата за битови отпадъци, където също се предвижда увеличение от 0.5 на хиляда върху данъчната оценка.

В Разлог ТБО от 5,5  става 6,0 на хиляда. За селата Баня, Бачево, Горно Драглище и Елешница от 7,8 се вдига на  8,3 на хиляда и за селата Долно Драглище, Годлево и  Добърско – от 8,3 на 8,8 на хиляда върху данъчната оценка. Увеличение има и на таксите за изхвърляне на отпадъците от съдовете за смет, декларирани от фирмите.

Кметът на Разлог Красимир Герчев уточни, че увеличението е неизбежно заради промените в Закона за местните данъци и такси и непрекъснато увеличаващите се разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, както и на отчисленията по чл. 60, ал. 1, и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, които от 1 януари се увеличават драстично от 57 на 95 лева. Градоначалникът поясни още, че при тези цени и  при същия темп на депонирани отпадъци, ако през тази година община Разлог е заплащала отчисления в размер на 485 хил. лева,  от следващата те стават 1 млн. 128 хиляди  лева.

„Основното притеснение на всички колеги кметове е именно  увеличението по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Чисто механично ако трябва да подходим, означава, че трябва да вдигнем таксите с 67%, което е социално непоносимо и икономически неизгодно. Тази такса е драстична и трудно може да бъде понесена. Смятам, че за нашата община едно компенсаторно увеличение, каквото сме предложили от 0.5 и 0.3, е достатъчно, за  да обгрижим малко по-висок размер на тези отчисления. Увеличението на годишна база е от порядъка на 10-12 лева до 15 лева, което е напълно поносимо за хората“, поясни Красимир Герчев.

Той изрази притеснения, че в бъдеще едва ли ще може да се задържи данъкът на тези нива, но е обнадежден, че може да се постигне някакво споразумение за по-приемливи цени.

„Проблемът не е само на община Разлог, той е на всички общини, затова ние сме упълномощили Националното сдружение на общините да води разговори на най-високо ниво. Да, има европейски изисквания, които трябва да спазваме, но смятам, че при един обоснован анализ и диалог с Европейската комисия това може да се коригира, защото такива драстични скокове са пагубни, както за икономика, така и за жителите. Все пак заплатите в България не са като европейските. Трябва да се намери компромисно решение, за да може възможно плавно да преминем към новите такси. Лично аз смятам, че един размер на таксата от порядъка на 65-67 лева е абсолютно достатъчен и ще обгрижи всички дейности, които ние трябва да предприемем за намаляването обема на отпадъци в следващите години“, поясни още Красимир Герчев.

Иначе данъците в община Разлог не са променяни от 2008 година. С влизане в сила на новите цени очакваното увеличение в приходите от данък върху недвижими имоти за 2020 г. е в размер на 50 хил. лева от данъка за жилищни имоти и 115 хил. лева от този за нежилищни имоти. Допълнителните средства ще дадат възможност община Разлог да формира повече собствени приходи, които ще могат да се ползват за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз.

Очакваното увеличение в приходите от ТБО  е в размер на 326 хил. лв., които пък ще компенсират част от отчисленията, които община Разлог трябва да плати на РИОСВ и които от първи януари скачат почти двойно – от 57 лева на тон на 95. Това увеличение на таксата за депониране е и основната причина за увеличението на ТБО.

  ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *