„Паркинги и гаражи” отчете спад на приходите заради липсата на полицай в паяка, „Биострой” приключва годината със 150 000 лв. печалба, „Пазари” ЕООД – с 30 000 лв.

Бъдещето на благоевградската общинска онкоболница ще се решава в началото на 2018 г. На едно от първите си заседания местният парламент ще обсъжда и гласува преструктурирането на клиниката и ще се реши дали да се закриват отделения, или не. Това стана ясно на общо заседание на комисията по бюджет, финанси и европроекти, комисията по здравеопазване и комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране към ОбС, на което управителите на всички общински дружества представиха финансовите си отчети за работата за деветмесечието на 2017 г. и визията си за развитие на фирмите.

Отчетът на директора на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД д-р Георги Георгиев предизвика най-дълги и обширни дебати заради внесеното от него предложение за закриване на 4 отделения и в отговор подписката с искане на оставката му от работещи в общинското дружество. Болницата ще приключи годината със загуби от 533 хиляди лева, от които 510 хиляди са амортизационни отчисления (които не оказват пряко влияние върху реалните финансови резултати), а чистите стопански загуби са в размер на 23 хиляди лева. Към тях се прибавят и над 1 милион лева предишни задължения.

Д-р Георгиев обясни предложението си за оптимизация на разходите със закриване на отделения, които не влизат в изискванията на Министерството на здравеопазването за болница с подобен статут. Това са отделенията по гинекология, хирургия, микробиология и реанимация. Закриването на отделенията по микробиология и гинекология се налага  и от малкия брой манипулации, които се извършват в тях, които не оправдават разходите по издръжката им, обясни болничният шеф пред съветниците от трите комисии. Те обаче зададоха логично въпроса дали сключването на външни договори за извършване на въпросните манипулации и изследвания няма да натовари с повече разходи бюджета на лечебното заведение. Отделението по хирургия не влиза в списъка на губещите финансово, то е регистрирало печалба за деветмесечието от 71 000 лева при намален брой легла и поставени лимити. Посочено бе също, че в предложените  за закриване отделения започва 95% от лечението  на онкоболните.

Председателят на Общинския съвет Радослав Тасков бе категоричен, че е необосновано да се закриват работещи отделения с изградени екипи и със специалисти с доказан авторитет, още повече в условията на огромни трудности за намиране на квалифицирани медицински кадри.  Той подчерта, че тази болница винаги е била от първостепенно значение за местния парламент и общината, и няма да се допусне преструктуриране, което да доведе до освобождаване на медицински персонал или ощетяване на болните, още повече че е налице едно модерно лечебно заведение без аналог в целия Югозапад. Становището му бе подкрепено от останалите общински съветници.

В стабилно финансово състояние са всички останали общински дружества, стана ясно от отчетите на управителите им. Единственият  проблем на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Благоевград” ЕООД и „Център за психично здраве – Благоевград” ЕООД е нуждата от подобрения в сградния фонд и битовите условия в диспансерите.

На печалба от около 150 хиляди лева и без задължения към доставчици и контрагенти ще приключи годината „Биострой” ЕООД, докладва управителят Васил Бачев. Той отчете закупената техника и консумативи, сред които сметосъбиращи автомобили и устройство за хвърляне на пясък и луга, и отбеляза, че предстои да се правят разчети за закупуване на нова техника, като компактори и машини за сепариране, във връзка с изграждането на новото депо за битови отпадъци.

Намаляване на приходите в сравнение със същия период от миналата година регистрира „Пазари” ЕООД заради по-малко отдадена под наем търговска площ. Дружеството ще завърши годината с печалба от около 30 хиляди лева, но тенденцията е за отлив на наематели, респективно на постъпления, въпреки намалението в наемните цени, отбеляза шефът Юрий Воев.

Доста по-ниска печалба в сравнение с миналата година отчете и шефът на „Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД Васил Атанасов. Причината е в спада на събраните глоби от репатриращия автомобил и поставянето на скоби. Този спад е вследствие на промени в Закона за дейността на органите на МВР, според които отпада длъжностното лице от полицията, което да придружава репатриращия автомобил, а това директно ограничава периметъра му на действие само в „синя зона”.

От общинските съветници бе поставен въпрос за затрудненото движение по улиците в „синя зона” и възможностите за преобразуването им в еднопосочни. Той ще се обсъди в комисията по безопасност на движението към община Благоевград.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *