ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА ИВ. КАДЕВ! Освобождават от наем преустановилите дейността си заради пандемията ползватели на общински имоти в Банско

Освобождават от наеми наематели или ползватели на общински нежилищни имоти. По предложение на кмета Иван Кадев наем няма да плащат тези, които поради въведените ограничения в епидемичната обстановка със заповед на министъра на здравеопазването са преустановили своята дейност. Платените наеми за периода на преустановената дейност няма да се възстановяват, а ще се прихващат от следващи дължими наемни вноски, това решиха на първата си сесия за годината общинските съветници в Банско.

За срок от пет стопански години ще бъдат отдадени под наем пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, реши Общинският съвет. Площите са в землищата на град Банско, град Добринище, село Кремен, село Обидим, село Гостун и село Филипово. Разпределението на земите ще бъде без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

На сесията общинските съветници решиха още община Банско да участва като партньор с проектно предложение по Програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия в туризма за внедряване на иновации и цифровизация в туристическия сектор. Проектното предложение ще бъде “Иновации за потребителска ценност: Дигитален набор от инструменти за устойчиво развитие на малките и средни предприятия в туризма”.

Във връзка с проект „Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда“, изпълняван от Метрополитан, община Ерзурум, съвместно с община Банско, и създадените отношения между двете общини, Общински съвет – Банско даде съгласие за побратимяване с община Ерзурум и одобри споразумение за сътрудничество.

ИВАН ИВАНОВ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *