РС – Сандански става отделение на РС – Петрич, а съдът в Разлог – на Гоце Делчев

Районен съд – Сандански се превръща в Териториално отделение към Районен съд – Петрич. Това гласи в докладът на Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, който е изготвен на база приет 4-и модел за реформа в съдебната система. Според този модел реформите на Темида в Благоевградска и Пернишка област са следните: Районен съд – Сандански става Териториално отделение на Районен съд – Петрич, а Районен съд – Разлог става Териториално отделение към Гоце Делчев. В област Перник се преобразуват три съдилища. В Териториално отделение към Районен съд – Перник стават Районен съд – Радомир, Районен съд – Брезник и Районен съд – Трън. 

В предложението по модел 4 е записано, че всички съдилища, където може да бъде осигурено адекватно натоварване за поне три постоянно действащи съдийски щата, ще бъдат запазени. Но се предлагат създаване на териториални отделения за тези, в които това не е възможно. В тези съдилища, които към момента са с щатна численост под посочената и след промяната на родовата подсъдност на определени категории – наказателни и граждански дела, нямат натоварване за поне три постоянни съдийски щата, се трансформират в териториални отделения.

В Районен съд – Сандански в момента на щат са 2-ма съдии по наказателно дело. Това са съдия Рая Манолева, съдия Иван Филчев и съдия Николинка Бузова, която е командирована в Специализирания наказателен съд. Съдии по граждански дела са трима – съдия Росица Калугерова, съдия Бисерка Бакалова и съдия Стойка Янева. 

Както “Струма” писа, в момента тече процедура по избор на нов председател на Районен съд – Сандански, след като оставка подаде съдия Николинка Бузова. Двама са кандидатите за заемане на поста председател на Районен съд – Сандански – съдия Стойка Янева и съдия Рая Манолева. Според така направения доклад идеята е да останат да функционират по-малко на брой съдилища, но с по-голяма численост, и те да получават по-голям брой дела. Това ще доведе до създаване на две самостоятелни отделения – гражданско и наказателно, и ще осигури пълна специализация по материята според доклада, който предстои да бъде представен в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и да бъде обсъден и приет на 15 юни.

ЛИДИЯ МАНЕВА 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *