След общо събраниe, продължило до тъмно, и дръзки изказвания „за” и „против” доц. Н. Марин оглави Правно-историческия факултет на ЮЗУ с 53 срещу 34 гласа за доц. В. Василев

След общо събрание, продължило цял следобед, доц. д-р Николай Марин спечели изборите за декан и оглави  най-големия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград – Правно-историческия. Претендентите за ръководния пост бяха двамата досегашни зам. декани доц. д-р Валентин Василев и Николай Марин, а събранието протече с множество дебати, изказвания, коментари относно двете кандидатури. Специален гост бе ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков, който изложи мислите и разсъжденията си за факултета в рамките 10 мин.

  „От двайсетина години редовно присъствам на вашите общи събрания. През тези години съм имал възможност да наблюдавам отблизо дейността на факултета и всички процеси, свързани с това. ПИФ заема особено място и аз считам, че това е най-важният факултет, така да се каже – „гръбнакът” на нашия университет”. Започна проф. Юруков и подчерта, че Правно-историческият факултет е в основата на просперитета на ЮЗУ, затова е много важно какви решения ще бъдат взети на общото събрание.

„Искам да кажа, че съм изключително доволен от работата на декана проф. Белова и на зам. декана доц. д-р Николай Марин. До голяма степен те със своята неуморна, всеотдайна работа, висок професионализъм и организационни качества  са в основата на успехите на ПИФ през последните години”, изрично подчерта ректорът. Той говори и за ориентирането на процесите във висшето образование към един пазарен принцип. Постановления на МС, определящи бройките по държавна поръчка, размера на субсидията за всеки един студент в различните професионални направления, финансирането спрямо реализацията на студентите, качеството на продукцията, състезанието с другите университети в това отношение.

  „И така, без да се впускам надълбоко в измеренията на всичките тези неща, искам да отбележа, че ще  нараства ролята на ръководните органи в университетите и в частност на нашия. Затова е много важно какво ще решите днес, какви органи за управление ще изберете. От това ще зависи как ще вървим напред. Много важно е да изберете хора, които да са всеотдайни, да работят на първо място за ЮЗУ, а след това други неща, които са приоритет за тях. Считам, че вие ще вземете правилното решение и ще отстоявате лидерското място на Правно-историческия факултет в Югозападния университет”, обърна се към присъстващите ректорът, който не дойде на нито едно от проведените отчетно-изборни събрания в 5 от факултетите /Техническия, по изкуствата, по обществено здраве и спорт, по педагогика и Стопанския/, но сега уважи колегите си от ПИФ.

В доклада си проф. Белова, която ръководи факултета за максимално допустимия срок от два  последователни мандата – 8 години, подчерта как благодарение на личната ангажираност на ректора проф. Юруков план-приемът в специалност „Право” е бил увеличен и ПИФ си е върнал лидерските позиции. Деканът многократно изтъкна и професионалните качества на доц. Марин и неговата активна работа. Също като ректора обаче, проф. Белова не спомена нищо за другия си заместник доц. д-р В. Василев, което не остана незабелязано. „Да, безспорно проф. Белова е свършила много работа, за което трябва да й благодарим, но все пак 8 години тя не е управлявала факултета само с доц. Марин, а и с другия зам. декан доц. Василев и с научния секретар доц. Станин. Защо не споменава нищо за тях?” – попита пред всички проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова, но отговор не получи. Малко по-късно водещият на събранието доц.д.н Костадин Паев обяви, че е постъпило писмо, с което катедра „Международно право и международни отношения” с ръководител проф. Белова официално застава зад кандидатурата на доц. Марин. Бе прочетена и биографична справка за доц. Марин с данни за неговото професионално и академично развитие, множеството му специализации в областта на европейското и международно право, успехи и постижения.

„А защо четете биографията само на доц. Марин. Не е ли редно двамата кандидати сами да се представят”, чуха се въпроси в залата и думата бе дадена на доц. Василев. Той сподели накратко, че е възпитаник на ПИФ, завършил е един от първите випуски на специалност „Публична администрация”, два мандата е зам. декан в екипа на проф. Белова.

„Имах възможността и щастието в период от три години да бъда част от управлението на Благоевград като заместник-кмет в екипа на Костадин Паскалев”, каза доц. Василев, който от май м.г. е обществен посредник на територията на община Благоевград.

Членовете на общото събрание гласуваха и дадоха на двамата кандидати по 15 минути, за да представят своите концепции.

„Повече от 8 години работихме заедно в екип, затова заставам пред вас със самочувствие на колега, който винаги е поемал първи отговорности, бил е с ясно изразена позиция и не е бягал от решаването на проблеми”, започна представянето си доц. Марин и изложи мандатна програма от 5 части – мисията на ПИФ, международното сътрудничество, учебната дейност и как общественият интерес трябва да бъде над личния, обучението в специалност „Право” и навлизането на повече програмни продукти, научно- изследователската дейност, активното ангажиране на преподавателския състав, подкрепа за кадрово развитие и хабилитация между 32 и 40-годишна възраст.

И двамата кандидати онагледиха казаното от тях с презентации, а доц. Василев предостави на присъстващи и брошури с идейната си концепция за развитието на ПИФ в периода 2019-2023 г. Там бяха изложени общо 88 конкретни дейности и намерения. Така например доц. Василев предложи деканът да не стои само в 6-и УК, а два дни от седмицата да ходи и в 1-ви УК, за да се запознава на място с проблемите на специалностите, както и да се преустанови разнасянето на документи за подпис между факултетите. Също така да се приемат  правила за оценка на приноса на преподавателите и администрацията чрез разработване на вътрешна система на коефициентен принцип, която да бъде компонент от определянето на ДМС /допълнително материално стимулиране/.

”Ще фокусирам усилията си върху защита на тезата за замразяване на таксите за обучение на студентите, както и тези в студентските общежития. Ще лобирам за възможността млади преподаватели да получават и да бъдат включвани в новия социален жилищен фонд на община Благоевград при определени условия. Ще поставя на дебат темата за увеличените нормативи на голяма част от преподавателите и ще положа усилия за промяна на политиката за спиране на увеличенията на надбавките за ОНС „доктор” и „доктор на науките”, които са замразени от доста време”, бяха част от предложенията на доц. Василев.

След представянето страстите в залата се разгоряха и присъстващи взеха да се изказват „за” и „против” двамата кандидати.

Ръководителят на Катедрата по гражданско-правни науки доц. д-р Таня Йосифова изтъкна, че доц. Марин е човек на честта, с доказани лидерски качества, затова ще подкрепи кандидатурата му.

„Не смятам, че многократно трябва да ни бъде повтаряно едно и също. Всички тук сме зрели хора и можем сами да преценим за кого да гласуваме”, възмути се от отявлената агитация доц. д-р Солунка Попова, която заяви подкрепата си за доц. Василев. Друга преподавателка бе на мнение, че начело на факултета трябва да е юрист /какъвто е доцент Марин/.

Ръководителят на катедра „Национална сигурност и публична администрация” проф. д.н. ген. майор В. Лазаров пък заяви, че по тази логика и министърът на здравеопазването трябва да е лекар.

Че няма да гласува за доц. Марин, защото според нея той ще управлява факултета на принципа „Този обичам, този не”, заяви проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.

„За 8 години във факултета няма един наказан преподавател. Нямало е, а и няма да има реваншизъм”, изрази увереност доц. Марин. Той сподели и как още през 1999 г. е участвал в основаването на факултета, през всичките тези години, дори и с риск за здравето си, е работил за развитието и утвърждаването на ПИФ. Доц. Марин призна, че има пререкания с проф. д.ик.н. Дюлгерова, защото при телевизионните си изяви и участия тя не се представяла като преподавател от ЮЗУ.

Изненадващо, малко преди началото на тайното гласуване, доц. д.н. Костадин Паев съобщи, че в залата трябва да останат само членовете на общото събрание, и така единственият външен човек – репортерът на „Струма”, бе помолен да напусне. Водещият на общото събрание призна, че не знае какви са мотивите за „засекретяването”, просто така му казали юристите.

„Не ви гоним по никакъв начин, просто гласуването е академичен акт”, обясни деканът юрист проф. Габриела Белова.

В началото на общото събрание, продължило към 6 часа, в залата имаше 88 членове, от които 38 хабилитирани, тоест доценти и професори, 30 нехабилитирани, 18 студенти и докторанти и 4-ма служители от администрацията. Малко по-късно дойдоха още трима, и така от 94 по списъчен състав присъстващите бяха 91.   

„За доц. д-р Николай Марин са гласували 53-ма, или 58 процента, за доц. д-р Валентин Василев има 34 гласа, или 38 процента, и 4 процента невалидни бюлетини. Съгласно правилника 50+ 1 доц. Марин е избран за декан”, така председателят на изборната комисия  проф. д.н. ген. майор В. Лазаров съобщи резултатите, след което общото събрание продължи с избор на факултетен съвет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

4 Коментара

 1. Преподавател

  Колеги, подкрепили доц.Василев вие сте моралните победители в този избор. Ясно е, че има много нередни неща в този избор. Вие се противопоставихте на методите на управление и убеждаване на тези безскрупулни хора, управляващи ЮЗУ -заплахи и принуда. Без страх се опълчихте срещу статуквото. Системата им е разклатена. А за ректорските избори какво ли ще надробят…..

  Отговори
 2. Ювенал

  Майтапът ще е след избора на нов ректор, когато пенсионерът БоЮр по всички закони трябва да бъде откъснат от държавната ясла и да се избере друг човек за ректор. Прогнозирам от колко кладенци вода ще вадят набедените “юристи”-подлоги, за да оправдават кандидатурата на Юрука. А ако, въпреки това, бъде изритан от ректорството, първият, който ще се прилепи до новия ректор ще бъде ветропоказателя Марин!

  Отговори
 3. Илиан Б.

  Позорен избор и позорна организация! Има нещо нередно в този резултат и вероятно има сериозна външна намеса! Юруков “поздравил” колегите си само в този факултет! Толкова е било нагласено всичко, че личи от далече ..срамота…не мога да повярвам, че е имало хора да гласуват за тази леко казано противоречива личност!

  Отговори
 4. Никифор Благоев

  Статията е доста красноречива! Това не е реален резултат и има нещо гнило в него. Жалко за тези хора с този избор! Но явно ректора затова е бил там – за респект! Срамота! Не знам причината да бъде избран този властолюбец! Явно административния натиск е оказал влияние. А сега ще е интересно на ректорските избори, защото този резултат разклаща системата и показва, че тя не пропуква сериозно!

  Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *