Ще има ли нови избори за кмет в Благоевград! Всичко за делото по казуса „Томов”

Делото по казуса за детрониране на благоевградския кмет Румен Томов вчера приключи по същество и сега се очаква решението на ВАС. Вчера се проведе последното съдебно заседание, на което кметът се яви лично с втория си адвокат Златина Данчева, а ответникът, ОИК – Благоевград, бе представляван от своя председател адвокат Мартин Бусаров.

Поради липса на нови доказателствени искания спорът е счетен за изяснен и всяка от страните е защитила накратко тезата си. Прокурорът от ВАП Тодор Мерджанов, който преди това беше в Окръжна прокуратура – Благоевград, е заявил, че жалбата на кмета Р. Томов е неоснователна и решението на ОИК е правилно. Писмено становище е представено и от основния адвокат на кмета Милана Кривачка, която не присъства на делото, тъй като е в болнични заради Ковид-19.

Припомняме, че заради едновременно разболяване на жалбоподателя Румен Томов, който направи хипертонична криза, и  коронаинфекцията на двете адвокатки – Кривачка и Данчева, които са в една кантора, насроченото за 18 януари заседание бе отложено. Определена бе нова дата за 1 февруари, макар че болничният лист  на основния адвокат Кривачка е до 11 февруари, но пък този на  втория адвокат Данчева изтичаше на 24 януари, поради което бе преценено, че няма да има пречки за разглеждане на съдебния спор. Така вчера се проведе последното заседание и предстои произнасяне на ВАС с окончателно решение.

 „Очаквам това да стане след около 2 седмици, тъй като съдебният състав е натоварен и помоли за разбиране“, заяви след финала на делото адвокат Мартин Бусаров. Той добави, че срокът за разрешаване на спора е двумесечен от подаване на жалбата.

Но в случая се стигна до забавяне заради сезирането на Конституционния съд. На 25 юни делото във ВАС, по което докладчик е съдия Галина Христова, временно бе спряно до произнасяне на Конституционния съд по казуса дали нормата на 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е противоконституционна. Именно заради нарушение на това законово изискване бяха прекратени пълномощията не само на благоевградския кмет, но и на още няколко управници, сред които и кметът на община Ветово Мехмед Мехмед, избран от ДПС. Тричленният състав на ВАС, който гледа неговото дело, поиска от Конституционния съд да обяви за противоконституционен  текстът от ЗМСМА, последва същото искане от страна на 63-ма народни представители от 44-ото Народно събрание. Двете дела бяха обединени в едно общо на 28 май, като бяха изискани становища от различни държавни институции, както и водещи преподаватели по право и институции, като повечето от тях, с малки изключения, като Националното сдружение на общините, бяха на мнение, че текстът не е противоконституционен. Всички висящи дела на кметове, сред които и това на благоевградския градоначалник, бяха временно спрени до произнасянето на Конституционния съд.  На 24 септември Конституционният съд отхвърли с единодушно решение направеното искане, което  бе обнародвано в “Държавен вестник“. На 8 октомври делото на кмета Румен Томов бе възобновено от ВАС.

Както „Струма“ писа, до акцията за детрониране на  Румен Томов се стигна след сигнал на предишния кмет Атанас Камбитов до ОИК за това, че не е заличил в едномесечния си срок фирмата, което впоследствие бе определено като безспорно нарушение от съда.  С решение от 22 януари 2020 г. съдия Димитър Узунов от АС – Благоевград върна преписката на ОИК със задължителни указания за спазване на закона и прекратяване на пълномощията на кмета на Благоевград. Според съдията Румен Томов не е изпълнил нито едно от трите изисквания по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, а именно в  едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, т.е. до 4 декември 2019 г., да предприеме необходимите действия за заличаване на ЕТ “Румен Томов-Алма-ЕМ“, с физическо лице-търговец Румен Георгиев Томов,  респективно не е уведомил за това председателя на Общинския съвет и ОИК – Благоевград.  ВАС потвърди решението на 16 април, след което на 28 април ОИК – Благоевград прекрати предсрочно кметския мандат с гласовете на 9 от общо 13 членове.  Румен Томов оспори решението в Административен съд – Благоевград с мотива, че  било нарушено правото му на участие и защита. Това възражение бе прието за неоснователно от съдия Ваня Вълкадинова, тъй като кметът е бил уведомен за заседанието на ОИК, изпратил е молба с писмено становище,   а отсъствието му  не се дължи на допуснати от ОИК нарушения в процедурата. Сред доводите на жалбоподателя бяха и тези, че има искане за допълване на мотивите в решението на ВАС, както и че е образувано дело в Конституционния съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА. Съдия Вълкадинова бе категорична, че в решението на ОИК – Благоевград липсват пороци, тъй като изцяло е съобразено със задължителните указания на влязлото в сила съдебно решение. С тези мотиви жалбата на Румен Томов бе отхвърлена, а той оспори решението пред ВАС.  Ако бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд,  се влиза в процедура за насрочване на частичен избор за кмет. Първата стъпка е ОИК да уведоми писмено председателя на ОбС – Благоевград за определяне на вр. и.д. кмет, втората е ЦИК да изпрати писмо до президента Румен Радев, а третата – държавният глава да издаде указ за насрочване на частичния вот за кмет.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *