ЮЗУ отчете рекордна наличност от 24 млн. лв., заплатите повишени с 22%, над 60% повече първокурсници в платена форма на обучение

Рекордна наличност от 24 млн. лв. повишаване на собствените приходи, ръст на заплатите от 22 % и с 60 % повече новопостъпили студенти отчете ректорът на Югозападния университет проф. д-р Борислав Юруков на общото събрание на висшето училище вчера.

Както „ Струма” писа, самото заседание на колективния орган за управление се прави през месец декември на съответната година. Заради пандемията обаче то бе отложено, а сега бе организирано и проведено по безпрецедентен начин. С оглед на противоепидемичните мерки и ограниченията за използване на 50 % от помещенията, делегатите, /общо 319 по списъчен и 315 в редуциран състав/ от 9-те факултета, администрация, студенти и докторанти бяха разпределени в три отделни  аудитории. Между залите се осъществяваше непрекъсната аудио- и видеовръзка на живо. Самият ректор проф. Юруков, двама от заместниците му, председателят на общото събрание проф. д-р Габриела Белова бяха в аулата. Оттам през камери и устройства се излъчваше в реално време към 207 и 208 зала. По същия начин се осъществяваше и обратната връзка, като в заседанието през платформа Big Blue Button онлайн се включиха 27 членове на ОС.

Преди да започната оперативна работа, присъстващите почетоха  с едноминутно мълчание паметта на преподаватели, служители на университета, загубили битката в Ковид в последната година.

Като първа точка проф. Юруков представи резюме на доклада си за състоянието на ЮЗУ за периода 2019-2020. Ректорът подчерта, че изтеклата година може да се характеризира по няколко начина. На първо място, с приемането от Народното събрание и влизането в сила на промени в Закона за висшето образование. Затова и Югозападният университет трябва да се адаптира към новата нормативна уредба. Проф. Юруков говори и затова как пандемията е променила начина на работа от присъствена към онлайн.

„Това ни направи по-силни, адаптивни и можещи. Провеждането на днешното общо събрание е показателно в това отношение”, каза ректорът и на трето място посочи, че през 2020 години университетът, самият той, ръководството, академичният съвет, по думите му, са били обект на изключително негативни атаки в публичното пространство отвсякъде. Тези атаки са вървели „ръка за ръка” със съдебни дела по обжалване избора на ректор, на Академичен съвет. Това блокирало работата на университета, което е било целта на някои хора – каза ректорът и продължи. – Но в края на краищата Върховният административен съд се произнесе и потвърди вашия избор за ректор на Югозападния университет. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Делата за избор на Академичен съвет все още продължават и атаките в публичното пространство, разбира се, не спират”, коментира проф. Юруков и акцентира на важните неща, случили се в ЮЗУ през изминалата година.

Като изключителен успех бе отчетено, че от университета са обърнали тренда по отношение спада на новоприетите студенти и техният брой е повишен с 14% спрямо 2019 г. Само първокурсниците в платена форма на обучение са нараснали от 734 на над 1112, или се наблюдава ръст от близо 60%. „Това трябва да ни радва, защото завишеният интерес е оценка за високото качество на образователния продукт, който ние предлагаме на нашите студенти. Едновременно с това трябва да ни мобилизира, за да защитим името на университета”, изтъкна ректорът. По отношение на кадровата политика стана ясно, че миналата година придобилите академична длъжност „доцент” са се увеличили с 5%, професорите – 10%, главните асистенти – 12% спрямо предходната година. Междувременно се е повишило и качеството на академичния състав, преценено през призмата на публикационната активност. Съответно има 164 статии, отразени в световните база данни Scopus и Web of Science, спрямо 124 през 2019 г . Във връзка с друг важен аспект – проектната дейност, ректорът констатира, че финансовото отражение на работата по проекти надхвърля 3.5 млн. лв., което е с 50% повече в сравнение с 2019 г.

С аплодисменти бе посрещната и новината, че само преди броени дни университетът е спечелил финансиране по 4 различни проекта за над 6 млн. лв., като по единия на стойност 5 млн. лв.  ЮЗУ е водещ партньор.

Като добър старт за трудната във финансово отношение настояща година ръководителят на висшето училище определи фактът, че в края на 2020 година университетът е имал 1 млн. лв. повече наличност, отколкото в началото на годината. През 2019 г. средната месечна заплата е била 1525 лв., а към месец април т.г. възлиза на 1870 лв., което на годишна база прави средна заплата от 1960 лв., или се регистрира ръст от 22 %.

„Засега се движим добре, в към момента разполагаме с наличност  от 24,209 млн. лв., което е рекорд в нашата история. Отчитаме ръст и на собствените приходи, така че аз се надявам с общи усилия да се справим с проблемите”, подчерта ректорът и допълни, че въпреки предизвикателствата през 2020 г. всички преподаватели и служители са получавали редовно заплатите си, никой не е изпратен в принудителен неплатен отпуск и университетът няма предсрочени плащания. Ръководителят на висшето училище се спря и на материалната база, а делегатите, разположени в 207 и 208 зала, можеха да видят лично изяло новия и модерен вид на аудиториите. В момента текат подобни ремонти и в други от големите зали на университета. Повод за гордост е и новата зала с три тенис корта и 750 места, готова е и капковата напоителна система за зелените площи на 1 УК. Отремонтирани са и нови помещения в сградата на бившия механотехникум и е закупена машина за висококачествен черно-бял и цветен печат. Обновени са сървърите и цялата цифрова система, за да могат от университета да се справят с предизвикателствата на онлайн обучението. Университетската библиотека вече е оборудвана с дигитализираща техника. Междувременно продължава работата по урбанизирането на района около 1 УК и стария механотехникум.

„Като цяло можем да кажем, че въпреки всички трудности, Югозападният университет бележи ръст в своето развитие във всички области на дейността си. Благодарение на усилията за всички нас направихме университета по-силен, по-привлекателен, по-добро място за работа, за учене и високи постижения”, заключи ректорът, а думите му бяха посрещнати с овации в трите зали.

Отношение по доклада взеха и тримата заместник-ректори – по образователните дейности доц. д-р Ицка Дерижан, по научноизследователската работа и докторантското обучение проф. д-р Иванка Станкова и  “Информационно обслужване, медии и кариерно развитие” проф. д.изк. Йордан Гошев. 

Доц. Дерижан се спря на кандидатстудентската кампания, която въпреки динамичната обстановка и превключването в електронна среда е успешна, на предизвикателствата пред обучението от дистанция.

„Не съм вярвала, че 500 души преподаватели и хиляди студенти в Югозападния университет ще направят такава желязна организация, че учебният процес да не е застрашен. Благодаря на всички вас”, каза доц. Дерижан и анализира, че само в платформата „Блекборд” има направени 16 7 70 регистрации, а „Мудъл” са 2200. За свършеното говори и проф. д.изк. Йордан Гошев, който откровено заяви, че лично на него настоящият сайт на университета не му харесва, затова ще насочи усилия той да бъде осъвременен, а качваната информация да бъде представяна по по-достъпен  и модерен начин.

Че научноизследователската дейност е неделима част от работата на преподавателите в университета изтъкна проф. Станкова. Тя посочи, че в момента в ЮЗУ се обучават 395 докторанти, от които 300 по държавна поръчка, 38 в задочна форма и 57 на самостоятелна подготовка. За отчетния период, тоест за една година ОНС /образователна и научна степен/ „доктор” са придобили 49 докторанти. За професионалното развитие на младите учени и докторантите е закупена специализирана апаратура. Така например лабораторията по психология вече разполага с полиграф, като предстои да бъдат закупени и биофийдбек и очила за виртуална реалност. На Филологическия факултет ще бъде осигурена кабина за симултанен превод, а за Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт ще има оборудване за лаборатории и научна дейност за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. В най-големия факултет – този по педагогика, пък се изгражда СТЕМ център, свързан с технологиите и природните науки.

По отношение на предстоящите задачи проф. Станкова подчерта, че на първо място са необходими темите на докторските дисертации да бъдат актуални и свързани с върхови постижение в науката.

„Публикациите и представянето на резултатите от докторските дисертации в престижни научни форуми е една стъпка към превръщане на ЮЗУ „Н. Рилски” в изследователски университет”, каза проф. Станкова и акцентира, че докторантите могат да бъдат стимулирани и чрез специализации в чужбина.

След допълненията на зам. ректорите думата бе дадена на присъстващите, като изказвания направиха 5-има делегати, сред които деканите на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова, на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова, на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт доц. д-р Миглена Симонска. Представеният доклад бе приет единодушно от членовете на общото събрание, след което делегатите изслушаха доклада за дейността на Контролния съвет и пристъпиха към обсъждането на друга важна точка – проект за изменения и допълнение на правилника за устройството и дейността на ЮЗУ. Самите промени са продиктувани и се налагат заради измененията в Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав, затова и висшето училище трябва да актуализира вътрешния си правилник. Една от новостите е, че от университета ще имат право да сключват до две споразумения с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за извършване на съвместна учебна дейност по учебните предмети и/или модули за придобиване на профилираната и професионалната подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебните предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на този закон и на Закона за предучилищното и училищното образование, по ред, определен с решение на Академичния съвет. Споразумението, както и промените в него влизат в сила след одобряване от министъра на образованието и науката. С решение на факултетния съвет като гост-преподаватели за определен срок могат да се привличат изтъкнати учени и преподаватели от чужбина и страната за научнопреподавателска дейност, като ректорът сключва с гост-преподавателя споразумение за срок не повече от една година, който може да бъде подновяван. Също така за подпомагане на научноизследователската и художествено-творческата дейност  могат да се назначават изследователи, специалисти и експерти.

При необходимо мнозинство от 160 човека промените бяха утвърдени с 225 гласа „за” и общото събрание пристъпи към избор на резервни членове за допълване състава на Академичния съвет.

Като последна точка бе разгледан, а впоследствие утвърден проект за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2021 година. Бе решено средствата за СБКО да са в размер до 50 лв. на месец в зависимост от изработените дни, поевтиняване на храната в стола с 35%,  за организиране на тържества се отпускат до 10 хил. лв. и др.

„Няма промяна спрямо миналата година.  Предвид  доброто финансово състояние запазваме същите размери на средствата за СБКО, както се надявам без никакви социални сътресения да запазим и досегашните работни места”, посочи пом. ректорът Николай Тахов, а председателят на общото събрание проф. д-р Габриела Белова закри заседанието, продължило 3 часа, като пожела на всички здраве. 

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

4 Коментара

 1. Лъжльото

  Как се показва още това нищожество пред служителите си.
  Намали заплатите на администрацията, като махна прослуженото време, чистачките и портиерите са под МРЗ от 650 лв., а пенсионера плагиат Юруков обявява 191 504 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи за 2019 г. в декларацията си пред КПКОНПИ, или близо 16 000 лв. на месец, с което надмина дори ректора на СУ, който се разписва срещу 2671 лв. месечно.

  Той не отчете най-важното – кражбите, които направи през последните 6 години, което МОН констатира:
  Ректорът на ЮЗУ си гласувал 110 000 лв. бонуси. През 2018 г. и 2019 г. ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков е определил допълнително възнаграждение от 110 000 лв. сам на себе си в конфликт на интереси.

  Това е заключението от проверка на просветното министерство във вуза от август-септември 2020 г. Одитният доклад на МОН, поискан от “Сега” по закона за достъп до обществена информация заради сигнали за нередности във висшето училище, изобилства от нарушения на ръководството – раздаване на бонуси за милиони на преподавателите без критерии, невземане на задължителен отпуск, липса на ефективен финансов контрол и др.
  За 2 г. и половина ректорът е изплатил и 3.6 млн. лв. бонуси на преподаватели, като липсата на разписани критерии и определен праг за тях крие риск от облагодетелстване на ръководството и неефективно и неикономично използване на публични средства, заключават те.

  Отговори
  1. Само питам...

   Е, и сега ли Каскетът-ПИФ докторант няма да се самосезира и задейства? Или чака новият гл. прокурор, завършил не ПИФ, а ЮФ на СУ, да ги събере заедно с плагиата-пенсионер и пишман-“професор” в една килия при бай Ставри в ЦСЗ?

   Отговори
 2. Кокошин Пуйков

  Гози изпечен крадец и плагиат БоЮр защо не каже, че е увеличил заплатите, ама е премахнал клас прослужени години и де факто нетните заплатите са намалени, а той и кликата му ще се самотаграждават с хилядарки. И защо липсва най-важната точка от дневния ред – изритването му като пенсионер и плагиат?!

  Отговори
 3. Вуте

  Платеното образование е като фирма за бързи кредити. Плащаш за диплома, получаваш я си я чукаш у главата Безработен с ценз! И згулил си няколко години от живота си, ама си полезен за…

  Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *