108 бъдещи бакалаври и магистри от 9 специалности в 4 факултета на ЮЗУ се явиха на държавен изпит по английски език

*Наред със защитата на дипломната си работа отличничката М. Галчева наред със защитата на дипломната си работа стяга сватба* Благоевградчанин с диплом от Канада записал „Международни отношения” с идеята да стане евродепутат*

108 бъдещи бакалаври и магистри от 9 специалности на 4 факултета –  Филологическия, Стопанския, Правно- историческия и Педагогическия, се явиха на държавния изпит по английски език. Така в ЮЗУ „Н. Рилски“ стартираха теоретичните, практико-приложните изпити, защити на дипломни работи от предварителната държавна изпитна сесия, на която обикновено се явяват най-добрите и мотивирани студенти, завършващи висшето си образование.

Пред истинско предизвикателство бе изправен академичният състав на стратегическата за университета и филологическия факултет катедра по „Германистика и романистика” с ръководител доц. Яна Чанкова. Специалистите по чужди езици, сред които и зам.деканът на факултета доц. Дафина Костадинова, трябваше да изготвят отделни изпитни варианти по английски според нивото на обучение в отделните специалности, като „ Туризъм“, „Международен бизнес”, „Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език“, „Международни отношения”… След успешното справяне с тази задача  писменият изпит стартира в 9 часа. За бъдещите бакалаври и магистри  по „Английска филология“, „Приложна лингвистика“, „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение”, „Английски език и междукултурно общуване”, съответно придобиващи най-високото ниво на владеене на английски език – С2, писменият изпит бе 5 часа, а за останалите 4 часа.

Придружавани от членовете на двете изпитни комисии, доц. Чанкова и доц. Костадинова лично минаха по стаите и пожелаха на явяващите се успешно полагане на изпитите и последваща професионална реализиция. Бе уточнен и час, в който резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени. Също така изрично бе упоменато, че изкаралите слаби оценки, както и резултат от 5.50 нагоре, не полагат устен изпит.


„Колеги, знете, че есето е неразривен компонент от изпита и при липса на такова писмената ви работа не се зачита”, каза още на явяващите се доц. Чанкова.

Че материята действително изисква задълбочени знания и подготовка и изпитът не е лесен, сподели четвъртокурсникът по „Английска филология” Иван Хаджидиманов от Гоце Делчев.

След успешно полагане на практическите си изпити, съответно по български език във 2-ро ОУ и по английски в 5-о СУ, надеждите си да се реализира като учител по БЕЛ или чужд език изрази Айше от Брезница, достигнала до финалната права на специалност „Педагогика на обучението по български и чужд език”.

„Просто съм роден готов за английския език и за държавния изпит”, заяви благоевградчанинът Александър, четвъртокурсник по „Международни отношения”. Любопитното е, че той има висше образование по компютърни науки, придобито в Канада, където пребивава в продължение на 8 години. Понастоящем  работи по специалносттта си, а иначе, както сам разкри, е решил да учи „Международни отношения” с идеята да стане евродепутат.

В следобедните часове, след проверката на писмените работи, стана ясно, че към 5% от явилите се не са се справили и ще трябва да се явят наново, ако искат да финализират своето образование и да вземат дипломи.


Паралелно с държавния изпит се проведоха и защитите на дипломни работи. Сред явилите се бе отличничката по „Приложна лингвистика с английски и руски език” Мария Галчева от Добринище, която е сред най-дейните и изявени студенти на Филологическия факултет. И докато заедно с научния си ръководител гл. ас. Яна Манова обсъждаха конкретни аспекти от разработка, свързана с литературната антропология на поредицата фентъзи романи Хари Потър, Мария изрази удовлетвореност от подготовката си и придобитите знания. Именно затова тя е решила да продължи с магистратура. Има и амбиции за докторантура, а междувременно стяга сватба и в неделя ще сключи граждански брак.

На въпроса дали щастливото събитие в личен план е повлияло на следването й, отличничката призна, че е писала и се е трудила над дипломната си работа в продължение на цяла година.

„Мария е изключително сериозна, отговорна. Гордея се с нея”, заключи научният ръководител на четвъртокурсничката гл. ас Я. Манова.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА  

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

1 Коментар

  1. овчарчето Калитко

    “Канадецът“ намерил къде да учи за евродепутат! Май се е ориентирал по Шиши?

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *