AВТО­МО­БИ­ЛИ/ПРО­ДА­ВА

ОПЕЛ ВЕК­ТРА, 1989 г., бен­зин, пла­те­ни техн. прег­лед + зас­тра­хов­ка, 1200 лв., 0897/739949

* ФИАТ ПУНТО XII.2002, дизел, 1650 лв., 0899/942044

Коментар с Facebook

Подобни новини