„Миле инженеринг” на Г. Фарфаров с пореден бизнес успех, спечели оферта за 1,3 млн. лв. на община Разлог, Н. Динков-Нинджата дисквалифициран

Разложката фирма „Миле инженеринг“ ЕООД на бизнесмена Георги Фарфаров ще ремонтира улиците и пътищата в община Разлог. С най-много точки, общо 87,29, тя е класирана на първо място и избрана за изпълнител на обявената обществена поръчка „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на община Разлог“, която е на стойност 1,3 млн. лв. без ДДС, или 1 560 000 лева. Втора е класирана фирмата на благоевградските бизнесмени  Стефан Стоев и Георги Костов „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, която е получила 87,06 точки, трета е гоцеделчевската БКС ЕООД на Руен Кирев с 51,45 точки и с най-малко точки – 48,93, е фирмата на Любомир Галчев „Галчев Инженеринг“ ЕООД, която е класирана на четвърто място.

За спечелване на обществената поръчка се бориха известни строителни фирми в Югозапада. Две от тях – благоевградската „Вип Трейд Енд Билд“ ЕООД на Николай Динков и регистрираната в Белица „Разлог 2020“ДЗЗД, представлявана от Георги Василев са дисквалифицирани и не са допуснати до по- нататъшно участие.

След първия етап на процедурата – преглед на техническите предложения, е отстранена„Вип Трейд Енд Билд“ ЕООД. В дадения й допълнителен 5- дневен срок за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия по отношение на изискванията за лично състояние и критериите за подбор тя не ги е отстранила.

Другият участник – „Разлог 2020“ ДЗЗД, е отстранена при втория етап на процедурата – ценовите оферти. На всичките петима участници, допуснати до него, е даден 5-дневен срок да направят писмени обосновки за начина на формиране на ценовите им предложения, тъй като те са били с 20 на 100 по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. След разглеждане на постъпилите в деловодството на администрацията обосновки комисията не  е приела тази на „Разлог 2020“ ДЗЗД, тъй като в представените от нея единични анализни цени на част от дейностите не са били включени разходи за материал, а само разходи за труд и механизация. 

След анализ  на предложените единични цени за всяка от дейностите най-висока комплексна оценка е получила избраната за изпълнител „Миле инженеринг“ ЕООД. Тя е предложила икономически най-изгодната оферта по основния критерий за  възлагане – „най-ниска цена“, и е предложена от комисията за изпълнител. Договор с фирмата ще бъде подписан след изтичане на законовия 10- дневен срок за обжалване на решението пред КЗК.

В рамките на обществената поръчка ще бъдат извършени  пътностроителни работи, свързани с отстраняване на повреди по пътното платно и тротоарите на улиците и пътищата на територията на община Разлог. В информацията на обществената поръчка е посочено, че конкретните количества СМР ще бъдат определени допълнително в зависимост от предложените единични цени от участника, избран за изпълнител, и максимално разполагаемия финансов ресурс.

Фирмата ремонтира улици и тротоари в Разлог и миналата година, след като отново спечели обществената поръчка на стойност 1 681 115.99 лв. СМР по нея  включваха изграждане на съществуващи участъци, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасност на движението и добро отводняване на улиците и кръстовищата. Печелила е обществени поръчки за ремонт на пътища и предишни години.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *