ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОбС! След такса смет вдигат и данъка на имотите, и налога при продажби в Благоевград

Кметът на Благоевград Методи Байкушев иска да се вдигнат данъците върху недвижимите имоти и при придобиване на имущество. Официално предложението е обявено за 14-дневно обществено обсъждане, преди да се внесе в пленарна зала на ОбС с очакване да влезе в сила от 1 януари 2024 г. Заложеният ръст на данъка на недвижимите имоти е с 0,6 промила – от 1,9 промила в момента да скочи на 2,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

Заедно с това градоначалникът настоява данъкът при придобиване на имущество да се вдигне до максималния размер, разрешен от закона за местни данъци и такси. С решение на ОбС в момента този налог за благоевградчани е 2,4%, а законът дава право на местния парламент да определи конкретния му размер от 0,1 до 3% върху оценката на прехвърленото движимо или недвижимо имущество.

Както „Струма“ писа, кметът Байкушев настоява и за ръст на такса смет, като искането му е размерът й да се вдигне от 2,1 промила на 2,5 промила върху данъчната оценка на имота.

Градоначалникът мотивира исканите увеличения на налозите на жителите в общината с тежкото финансово състояние на общината и нуждата да се осигури ресурс за нормалното й функциониране. От пресцентъра на общината обосноваха предложенията така:

„Необходимост от повишаването им показват направените задълбочени анализи на приходите от местни данъци и такси и разходите на общината за местни дейности, вкл. за покриване задълженията по необслужен безлихвен кредит, към контрагенти, за самоучастие в европейски проекти, както и за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации; за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Актуализирането с този малък размер на приложимите ставки на данък при възмездно придобиване на имущество и данък върху недвижим имот ще допринесе за повишаване на приходната част на общинския бюджет за 2024 г. с 1 200 000 лева. На база на анализа на разходите за дейностите, финансирани от приходите от такса смет, е изготвена план-сметка за необходимите разходи за 2024 г., като са взети предвид действащите пазарни цени, обемът на извършените услуги, задълженията на общината за отчисления по Закона за управление на отпадъците. Според план-сметката за извършване на дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците, и за поддържане на чистотата през следващата година са необходими 16 821 660 лева – сума, която значително надвишава очакваните постъпления за 2023 г. – 8 000 000 лв., тоест недостигът на приходи от такса битови отпадъци ще бъде в размер на 8 821 600 лв.

За сравнение, планираните разходи за тези дейности за 2023 г. са 14 759 010 лева, а приходите към 30.10.2023 г. са 6 893 472  лв. Това означава, че пълният размер на разходите по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци, което противоречи на ЗМДТ, според който Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата. Според същия закон разликата между разходите и размера на приходите от таксата остава за сметка на общинските приходи от други местни дейности – наеми, данъци, глоби и пр. 

Приходите от такса „Битови отпадъци“ прогнозно за 2023 година са в размер на 8 млн. лева. Прогнозното изпълнение на разходите до края на 2023 година за дейностите по чистота е в размер на приблизително 10,5 млн. лева, т.е. за да реализира разходите по план-сметката, общината трябва да финансира разликата от близо 2,5 млн. лева от други приходи. Към 30.10.2023 година общината дължи 484 256 лева на оператора на депото и инсталациите за предварително третиране и компостиране.

В последните 4 години отчисленията за РИОСВ бяха недължими. От 2024 година се очаква да бъде отменена тази разпоредба, т.е. общината ще дължи около 2-2,5 млн. лева годишно за отчисления.

Всички изложени причини налагат необходимостта от актуализиране на размера на таксата за битови отпадъци, данък недвижим имот и данък при възмездно придобиване на имущество.

Срокът за подаване на предложения и становища относно двете наредби е 14 дни от датата на публикуване, те се приемат в Центъра за услуги и информация на адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, както и на ел. адрес: [email protected]“.

Пред медиите преди няколко дни кметът Байкушев информира, че ако държавата промени данъка върху недвижимите имоти за цялата страна от 1 януари, той ще коригира своето искане до ОбС.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

2 Коментара

  1. давай още

    Цоцай ги тия прости благоевградчани, кмете. Изтискай и малкото останало, нали знаеш приказката за брашняния чувал. Винаги ще тупне още малко.

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *