След 13-те къщи собственикът на „Гранд Хотел Банско” Паскал Дойчев придоби още един апетитен имот в с. Баня, взе на концесия за 32 г. минералния плаж

Официално: бизнесменът Паскал Дойчев чрез дружеството си „Гранд Хотел Банско” взима концесията на минералния плаж в разложкото село Баня. Тя е за строителство и управление на Спортно-оздравителен воден комплекс, ситуиран в с. Баня, община Разлог, област Благоевград, на терена на съществуващ открит 50-метров плувен басейн, захранен с минерална вода, с площ от 9919 кв.м, с предназначение за център за активен отдих и плувни спортове. Като единствен участник в процедурата фирмата е класирана на първо място.

Комисията е одобрила предложението на кандидат-концесионера и окончателното му конкурсно предложение. Решението за избор на концесионер е с дата от 20 септември, но е публикувано на страницата на община Разлог завчера. След изтичане на 10-дневния срок за обжалване то влиза в сила и започва да тече 30-дневният срок за подписване на концесионен договор между община Разлог и „Гранд Хотел Банско”. Срокът на концесията е 32 години.

Какви са конкретните параметри, които концесионерът е заложил в концесионното си предложение? В първите три години той поема ангажимент да извърши ремонт и реконструкция на съществуващ сграден фонд, инфраструктурата и инженерните съоръжения, както и да изгради нови обекти и нови елементи на инженерната инфраструктура с оглед по-пълноценното функциониране на обекта. Предвидена е реконструкция на двата съществуващи басейна – плувния, който е с олимпийски размери, и детския, или изграждане на нови. Сред поетите ангажименти са още преустройство и разширяване на съществуващите съблекални и търговска сграда, както и основно обновяване на зоната за плажуване, която е с площ от 3500 кв.м.

Според заложените финансови параметри през първите четири години концесионерът се ползва с облекчения заради инвестициите, които трябва да направи. През първата година след подписване на концесионния договор той е освободен от концесионно плащане, през втората и третата концесионното възнаграждение е намалено и е в размер на 2803 лв. Предвидено е намалено концесионно възнаграждение и за четвъртата година, като размерът му е доста по-висок и възлиза на 9310 лв. Пълно концесионно възнаграждение концесионерът дължи от началото на петата година до датата на прекратяване на концесията. То е фиксирано и е в размер на 17 230 лв. годишно. Концесионното възнаграждение е дължимо, независимо от финансовите резултати, които бъдещият стопанин ще постига. Концесионните възнаграждения трябва да бъдат внасяне на две вноски – първата, дължима до 31 януари на съответната година, и втората – до 30 септември на същата година. Посочените финансови параметри се препокриват изцяло с тези, заложени в обосновката на концесията.

През първите три години общата предвидена стойност за инвестициите възлиза на около 2 736 000 лева без ДДС, или 3 283 200 лева с ДДС.

Освен заложените инвестиции и концесионни възнаграждения за срока на концесията се предвиждат реинвестиции за основен ремонт на съществуващи строежи и обновяване на оборудване и обзавеждане с общ размер на инвестиционните разходи за срока на концесията около 670 хил. лв. без ДДС. За да се гарантира поддържането на обекта на концесията в добро експлоатационно състояние, се предвижда след третата година да бъдат влагани ежегодно 400 хил. лв. за поддръжка и обновяване на съоръженията, инфраструктурата и сградите в Спортно-оздравителния комплекс.

Бъдещият концесионер трябва да осигури целогодишно функциониране на обекта при 8-часов работен ден. За да се гарантира контрол, концесионерът е длъжен всяка година да предоставя на концедента (община Разлог) доклади за изпълненията на задълженията му по концесионния договор, както и да води разделно счетоводство за дейностите по експлоатацията на обекта и да предоставя отчет за приходите и разходите за целите на този договор, придружени от доклад на дипломиран експерт-счетоводител.

Стойността на концесията за 32-годишния период е в размер на 16 580 хил. лв. без ДДС, или 19 896 лв. с ДДС, а очакваният размер на прогнозните средногодишни брутни приходи след петата година са около 574 хил. лв. без ДДС, в т.ч. приходи от басейн – 94 320 лв., приходи от бар – 48 000 лв., и приходи от СПА зона, чието изграждане е предвидено през третата година – 432 000 лв. Стойностите са прогнозни и при определянето им са взети предвид редица фактори, сред които и входни такси. Изчисленията са правени при входна такса от 8 лв. за възрастен и 3 лв. за деца, като сумите са без включен ДДС.

Припомняме, че за намеренията на общината за обявяване на концесия за минералния плаж в село Баня стана ясно още през лятото на миналата година и се стигна до входиране на подписка с близо 500 подписа от жители на селото. С нея се настояваше плажът да бъде изключен от годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, в която бе включен за отдаване на концесия, и да продължи да се стопанисва от община Разлог, като се потърсят варианти за благоустрояването му по европейски програми и проекти. Представители от Баня изложиха исканията си и пред Общинския съвет, но не срещнаха подкрепа от местните парламентаристи. Основните мотиви на искането бяха, че чрез отдаването му на частен инвеститор ползването му няма да бъде по джоба на масата жители на Баня и община Разлог.

През февруари месец на тази година обаче ОбС – Разлог прие проект за концесия на минералния плаж в разложкото село Баня и даде съгласие за откриване на процедура за определяне на концесионер. Самата концесия бе обявена официално на 23 юни и публикувана в Националния концесионен регистър.

Кандидат-концесионерът Паскал Дойчев придоби преди около една година още един имот в разложкото село Баня. Това е граничещият с минералния плаж ваканционен комплекс, който е на площ от 28 дка и се състои от около 13 двуетажни къщи, всяка със самостоятелно джакузи пред входа и няколко по-големи сгради. Той бе построен в годините на бума на строителство в региона, но кризата не подмина инвеститорите и спряганият като най-модерен по онова време в Югозапада мащабен обект, почти изцяло довършен, премина в ръцете на банката кредитор, а оттам и в ръцете на съдия-изпълнител.

Малко след придобиване на комплекса Паскал Дойчев прояви интерес и към общинския плаж и на своя сесия в началото на тази година ОбС – Разлог даде съгласие да се стартира процедура по обявяването й. В края на юни бе обявена и самата концесия.

Паскал Дойчев е собственик и на четиризвезден хотел в Банско, а миналата година купи и автогарата в курорта, която смята да присъедини към хотела и да разшири базата.

ЯНА ЙОРДАНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *