С 36 гласа „за”, два „не” и една невалидна бюлетина доцентът с 22 г. стаж в ЮЗУ д-р М. Симонска оглави Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт

С убедителен вот от 36 гласа „за”, два „не” и една невалидна бюлетина доц. д-р Миглена Симонска оглави Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград. Припомняме, че тя застана начело на основното звено преди 2 години, след като предишният декан – доц. д-р Стоян Везенков, напусна, а сега се проведе редовно отчетно-изборно общо събрание.
Като първа точка бе представен доклад на декана за периода 2017-2021 г. И въпреки че доц. Симонска довършваше мандата на предшественика си, тя бе категорична, че трябва да се даде отчет за състоянието и случилото се във факултета през последните 4 години.
Без да спестява слабости, още повече, че докладът е разгледан и приет на факултетен съвет, деканът открои положителните страни и свършеното от ръководството. Анализирайки структурата на факултета, доц. Симонска акцентира на проведените през периода акредитации, течащите в момента процедури и очакващите се догодина още експертни групи на НАОА /Националната агенция за оценяване и акредитация/. Всички специалности във факултета са акредитирани с положителни оценки. Също така има докторски програми в професионалните направления „Обществено здраве” и „Социални дейности”, които са с много високи оценки от акредитацията. Всеки момент се очакват решенията по акредитацията на нови магистърски програми по „Управление на здравните грижи” и „Кинезитерапия”. Подадени са документи за разкриване на нови докторски програми в професионално направление „Спорт” – „Методология на научните изследвания в спорта” и „Спортен мениджмънт и маркетинг”. От предстоящата академична 2021/2022 г. факултетът ще стартира обучение в ОКС „Магистър” по „Спортна подготовка в детско-юношеска възраст”, като новите програми са със срок на обучение два и четири семестъра, тоест те са предназначени като за специалисти, така и за неспециалисти /хора с бакалавърска степен в друго професионално направление/.
Доц. Симонска направи разбор и на научноизследователската дейност на академичния състав, студентите и докторантите, спортни постижения, подобренията на материалната база, в това число и двата нови кабинета в 8 УК /бившия Механотехникум/, оборудвани за практически упражнения на студентите от специалност „Медицинска сестра”, образователната дейност.
От изнесените данни стана ясно и че студентите на факултета постигат изключително висок среден успех. Статистиката показва, че обучаващите се за бакалаври са завършили миналите академични години и първия семестър на тази с успех от „Мн. добър” /5/ до „Отличен” над 5.50, а магистрите са с 5.75. Като положителна тенденция бе отчетен фактът, че намалява броят на прекъсналите или отстранените студенти.
Имайки предвид, че именно Факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт подготвя най-много кадри в специалности от регулираните професии, то и таксите са едни от най-високите. На фона на това през последните години се констатира ръст на чуждестранни студенти и желаещите да се обучават в платена форма, като изборът за това е осъзнат. Така например броят на магистратите се е увеличил от 14 на 37 в момента, като всички са в платена форма. Впечатление прави, че мнозина от тях са с бакалавърска степен от други университети, но са избрали да продължат образованието си в ЮЗУ „Н. Рилски”. В потвърждение на думите си доц. Симонска сподели за човек, който е с докторска степен по логопедия, но именно заради знанията, които може да придобие, подготовката и академичния състав учи магистратура по клинична логопедия в Югозападния университет.
„В заключение можем да кажем, че имаме успешни акредитации, разработваме нови програми, дори и на английски език, за да привличаме чуждестранни студенти и докторанти. Наблюдава се тенденция за повишаване на публикациите, международното сътрудничество, подобряване качеството на административното обслужване. Проектната дейност се осъществява в съвременна инфраструктура”, обобщи деканът и даде думата на присъстващите. Въпроси и допълнения нямаше и докладът бе приет с пълно единодушие.
Изказване направи ръководителят на катедрата „Медико-социални науки“ проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова. Тя припомни как в пика на пандемията студентите от специалност „Медицинска сестра“ са се отзовали и са били на първа линия в борбата срещу Ковид-19. „Лично аз изпитах конкретна помощ. Отправям поздравления за професионализма и смелостта на тези млади момичета“, каза проф. д-р В. Станчева-Попкостадинова и благодари на ръководителя на катедра „Здравни грижи“ доц. д-р Росица Дойновска за отговорното отношение на студентите.
След отпечатване на бюлетините и проведено тайно гласуване деканът, която бе единствен кандидат за поста, получи подкрепата на своите колеги и ще ръководи факултета през следващите 4 години.
Самата Миглена Симонска е доцент по обществено здраве (логопедия) и работи в ЮЗУ от 22 години. Научните й интереси и публикации са в областта на заекването и неврологично базираните комуникативни нарушения при деца и възрастни. Член е на международни и национални асоциации и сдружения, участва в редица проекти и научни изследвания. Директор е на Център по логопедия към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт, ръководител на Катедрата по логопедия.
С 38 гласа „за“ и един „ не“ за председател на общото събрание бе избрана проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, за зам. председател ръководителят на катедра „Спорт“ доц. д-р Даниела Лекина.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *