Топ теми

Съветниците в Банско вдигат с 10 лв. таксата за детски градини и ясли, „замразена” 10 години на минимума от 20 лв.

От 20 на 30 лева вдигат месечната такса за детските градини в Банско. Таксата не е променяна от 10 години, а предложението беше гласувано на вчерашната редовна месечна сесия на местния парламент в курортния град.

Увеличението засяга детски ясли и градини на територията на община Банско. Увеличава се и дневната такса за детските кухни, която става  1.27 лв. на ден. По време на заседанието стана ясно, че таксата ще се дължи независимо от присъствените дни на детето.

По повод тази промяна в Общинска администрация – Банско е входирано от родители писмо, с което те изразяват несъгласието си в частта таксата да се дължи независимо от броя на присъствените дни на децата. С писмото те депозират съгласието си за предложеното увеличение, но настояват при отсъствие поради болест, отпуск на родители и други обстоятелства, водещи до отсъствието на децата за по-продължително време, да не се дължи такса за съответния ден, т.е. такса да се дължи само за присъствен ден.

Предложението предизвика бурни дебати и между общинските съветници, и бяха дадени някои предложения за промяна. Едното дойде от Костадин Дурчов, който предложи да се определи някакъв минимален срок, в който отсъствието да не се зачита и такса да се заплаща, но при по-дълго отсъствие, и при представяне на болничен или бележка от лекар таксата да бъде намалена.

„Мисля, че е редно да го обмислим, защото когато се знае, че едно дете ще отсъства продължително, е редно то да не заплаща. Може да се определи срок до пет дни, в който няма да има намаляване, и над пет дни, т.е. при повече от една седмица отсъствие да се приспада от таксата“, беше предложението на Дурчов.

То обаче не беше прието и подложено на гласуване с мотива, че освен разходи за храна, се правят и такива за сграден фонд и персонал, което също е огромен разход за общината, както и че предложената сума от 30 лв. е една от най-ниските в страната. 

„Обсъдихме всякакви варианти и на комисия всички  стигнахме до единодушното решение, че таксата трябва да се дължи месечно, тъй като е много трудно да се плануват продуктите и порциите от днес за утре. Храната така или иначе се приготвя, но не се заплаща от родители при отсъствие. Затова всички на комисията бяха единодушни, че таксата трябва да се дължи месечно, а родителите ще могат да получават храната за вкъщи за децата. Обсъдихме варианта да бъдат освободени от такса децата, които ще отсъстват цял месец“, каза Икономов.

Той допълни още, че дори и 30 лв. таксата е минимална. „Себестойността на храната е около 2.00 лв. на ден, което означава, че дори и тази такса от 30 лв. месечно е под себестойността на продуктите. Отделно от това, годишно даваме около 400 000 лв. за допълнителна издръжка на детските градини. От тази година ще даваме на едно дете по 600 лв. на година“, каза Икономов.

Заместник-кметът Сашка Въчкова уточни, че давайки по 600 лв. на година на дете, означава, че общината плаща по 50 лв. месечно, което е близо 70% повече от това, което плаща семейството, и допълни, че в тази сума не са включени капиталови и други разходи за съответното заведение.

Несъгласие с предложеното увеличение изрази и общинският съветник Георги Думанов. В крайна сметка след дълги дебати решението беше прието с 12 гласа „за“. „Въздържал се“ гласува Георги Думанов, а Костадин Дурчов и Костадин Атанасов – „против“.  

Родителите също се разделиха в позициите си за размера на таксата. „Не одобряваме увеличението. Общината е богата и може да направи за децата отстъпка. Досега плащахме на ден, но ако променят това, ще трябва да плащаме и за неприсъствени дни, нямаме друг изход“, казаха сем. Михаил и Нина Боцеви.  

Друга млада майка – Мирослава, пък заяви, че увеличението не е голямо, респективно таксата, но бе с резерви за плащането на такса за дните, в които детето й няма да посещава детската градина. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *