7 обществени поръчки за 255,5 млн. лв. спрени в Благоевград

7 обществени поръчки на обща стойност 255,5 млн. лв. без ДДС са спрени в Благоевградска област през последните 30 дни. Случайно или не, спирането на най-големите от тях е след 15 февруари – датата, когато премиерът Бойко Борисов започна кампания срещу големите проекти „заради слухове в обществото, че зад тях стоят определени фигури“.

Най-големият от тях е за 250 млн. лв. без ДДС и предвижда изграждането на участък „Железница“ от Лот 3.1 на магистрала „Струма“. Поръчката е на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ /НКСИП/. Участъкът е с 2 км тунелна част и 2,46 км открит път, които трябва да бъдат изпълнени за 1400 дни.  В сумата са включени СМР на автомагстралата, пътни мостове и пътни тунели, както и проектиране и конструиране. Критерият за възлагане е икономически най-изгодна оферта.

Останалите обществени поръчки са на  Югозападното държавно предприятие в Благоевград /ЮЗДП/. На 16 февруари, само ден след пускането й, ЮЗДП спира поръчка за доставка на гуми, джанти и вентили на стойност 662 000 лв. без ДДС с възможност за още 331 000 лв. допълнително количество. Като мотив за прекратяването ЮЗДП сочи, че след обявяването й са установени допуснати нарушения при изготвяне на техническата спецификация, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

В края на януари ЮЗДП обяви поръчка за доставка на 13 броя нови комбинирани багери-товарачи и 2 нови булдозера, които искаше да купи на лизинг срещу 3 225 000 лв. без лизинговото оскъпяване, за което предприятието бе готово да даде още 15%, или 480 000 лв. Посоченият краен срок за подаване на офертите е 29 февруари 2016 г. Поръчката обаче е прекратена с мотив, че след обявяването й ЮЗДП изчислило финансовите си възможности и установило, че няма нужда да се товари с лизинговото оскъпяване. „Възложителят има възможност да закупи машините без лизинг за период от 60 месеца, а при евентуално разсрочено плащане и за по-кратък период от време”, е посочено в последния документ по тази стопирана обществена поръчка.

Следващата спряна поръчка на ЮЗДП е за доставка и монтаж на 8 подвижни противопожарни системи за 8 автомобила „Тойота Хайлукс” за 130 000 лв. без ДДС. И тази поръчка е прекратена поради „допуснати нарушения и грешки в документацията”, включващи пропуски и нарушения на техническите изисквания и условията на възложителя, посочване на конкретни модели, както и множество други технически грешки, които опрочават документацията за участие в процедурата.

Доставката на пожарогасители за нуждите на ЮЗДП за 24 000 лв. без ДДС с опция за поръчка за още 12 000 лв. също е прекратена заради допуснати нарушения и грешки в документацията.

Държавното горско предприятие не успява да си намери и доставчик на далекосъобщителни услуги за 1400 абонати в групата, за което е готово да плати 600 000 лв. за 2 г. През февруари и тази поръчка е прекратена, въпреки че документи за участие подават 3 мобилни оператора. Мотивите на ЮЗДП са, че 2 от тях не отговаряли на посочените условия, поради което останал само един кандидат, а за да може да се прецени коя оферта е по-изгодна, трябва да има поне 2-ма допуснати до участие. Не е ясно как ще бъде решена тази патова ситуация, защото в България няма други мобилни оператори.

В края на януари т.г. МБАЛ – Благоевград обявява поръчка чрез директно договаряне за доставка на лекарства за 100 893 лв. без ДДС. Мотивът за вида на поръчката „договаряне без обявление“ болницата е описала така: „Един от основните доставчици на лекарства „Софарма трейдинг“ АД отказва да достави лекарства, защото болницата има просрочени задължения и не е редовен платец.

Предвид на това, че договорите изтичат през месец юни 2016 г. и за възложителя е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства (в болничната аптека липсват животоспасяващи лекарства и не може да протича нормално работния процес в отделенията), последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура, или на процедура на договаряне с обявление“. 10 дни по-късно поръчката обаче е прекратена, тъй като „в деловодството на лечебното заведение в указания ден и в указания час няма постъпила и входирана оферта от фирмата, на която е изпратена поканата за участие“. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *