Топ теми

Губернаторът Б. Михайлов поиска от здравното министерство допълнително легла за анестезиология, кардиология, хирургия, ортопедия и лъчелечение в Пиринско

Областният управител Бисер Михайлов отправи до Министерството на здравеопазването следните предложения: за отделенията по анестезиология и интензивно лечение да се определят допълнително 5 легла, за отделенията по кардиология да се определят допълнително 20 легла, за хирургично лечение леглата да бъдат увеличени с още 6 броя, за отделенията по ортопедия и травматология да се определят допълнително 10 легла и за отделението по лъчелечение да се определят 20 легла за медицински дейности, които да се планират на регионално ниво, съобщиха от областната администрация.

В специализираната извънболнична медицинска помощ предложението е да се запази съществуващият брой лекари по специалностите неврохирургия – 1 бр., съдова хирургия – 1 бр., детска пневмология и фтизиатрия – 1 бр., очни болести – 27, и медицинска онкология – 2 бр.

В допълнение областният управител подчерта, че посредством направените предложения ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в област Благоевград, при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ.

Това стана след работна среща с директорите на лечебни заведения и с представители на здравните институции на територията на област Благоевград, на която бяха разгледани всички становища от заинтересованите страни във връзка с принципния проект на Националната здравна карта. От всички становища е видно, че предложените промени в проекта на Национална здравна карта не съответстват на приетата Областна здравна карта съгласно утвърдената от МЗ методика, заявиха от администрацията на губернатора.

Както стана ясно и от предходната среща, приемането на така предложения проект ще доведе до несъответствия, които ощетяват болничната дейност на територията на област Благоевград. Така определеният брой легла за активно лечение по видове дейности е драстично намален и крайно недостатъчен за равномерно задоволяване на потребностите от болнично лечение на населението от Благоевградска област. Предвид факта, че областта е трета по територия и шеста по население, от поставянето й на предпоследно място по брой легла за активно лечение е видно, че съществува абсолютна липса на съответствие на определените легла за активно лечение за област Благоевград спрямо тези за другите области, заявиха от областната управа.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *