ЧЕЗ намалява сроковете за присъединяване на нови клиенти, с 12 месеца по-кратък ще бъде периодът за изграждане на трафопост

С цел да облекчи процеса по присъединяване на нови обекти „ЧЕЗ Разпределение България“ АД оптимизира дейностите в дружеството и съкрати сроковете, зависещи изцяло от компанията. С 12 месеца по-кратък ще бъде периодът за изграждане на нов трафопост, а с два пъти е намален срокът за монтиране на нов електромер  в съществуващо електромерно табло. С 4 месеца по-бързо ще се извършва присъединяването към въздушна мрежа ниско напрежение с монтаж на ново електромерно табло и средство за търговско измерване.

„Присъединяванията на нови клиенти често зависят от сложни административни, нормативни и бюрократични процедури за строителство и въвеждане в експлоатация на обекти от електроенергийната мрежа на ЧЕЗ. Ние оптимизирахме процесите, които зависят изцяло от дружеството, и съкратихме времето за изпълнение до възможния минимум. Вярвам, че с това облекчаваме дейността на много от бъдещите клиенти на дружеството“, каза Цветомир Ралчев, директор „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“ в „ЧЕЗ Разпределение България”.

Три са етапите на присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа. Първият етап е за проучване на условията за присъединяване, вторият завършва със сключване на договор и изграждане на необходимите присъединителни съоръжения. В третия етап се сключва договор с доставчик за продажба на електроенергия и обектът се включва под напрежение към електроразпределителната  мрежа.

ЧЕЗ работи от много време върху различни варианти как да бъде облекчен процесът на присъединяване на обекти към мрежата. Компанията ще подкрепи всички  инициативи за  законови промени, които ще намалят административните тежести и сроковете по издаване на разрешителни и съгласуване на документи. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *