Бившият гл. инженер Петя Кънчева: Вместо да „забива звучни шамари“, кметът Д. Бръчков да каже как плати на роднината си инж. Кр. Точев 19 550 лв. за авторски надзор на спортната зала, за който няма подписани документи

Преди дни проверяващ от Агенцията за държавна финансова инспекция е приключил проверка за начина, по който е извършено строителството на спортната зала „Арена“ в Петрич. От общината оповестиха, че констатацията от проверката е, че сдружението, което е изградило спортното съоръжение – „Спорт 2014“, не е отговаряло на условията, но комисията, провеждаща процедурата, го е класирала на първо място. Искането за проверката е от кмета на община Петрич Димитър Бръчков. Фирма, която не отговаря на условията по процедурата, е била допусната за участие и е класирана на първо място, е изводът на проверяващия. Инспекторът от финансовата инспекция е връчил актове на членове на комисията, провела избора на изпълнител. Такива са връчени на бившия главен инженер на общината Петя Кънчева, бившия общинар Огнян Паскалев и инженер Галя Терзиева.

От тримата единствено Петя Кънчева е заявила, че ще обжалва акта, обявиха от Общинската администрация. Според нея всички процедури са били напълно законни и няма никакви нарушения при изграждането на спортната зала. Петя Кънчева категорично отхвърли и опроверга изнесеното от общината и констатациите на проверяващия от финансовата инспекция. Тя оповести за „Струма“ пълни подробности с факти и документи за спортната зала „Арена“ в град Петрич. Ето какво заяви Петя Кънчева, бивш главен инженер на община Петрич и председател на комисията, провела процедурата по изграждането на модерното спортно съоръжение в Петрич:

„Във връзка с разпространена в публичното пространство информация за опорочена процедура при избора на изпълнител за строителството на спортна зала „Арена“ в град Петрич смятам, че е необходимо да представим някои факти и документи.
На първо място е важно да се знае, че производството по установяване на административно нарушение не е приключило. Наистина бяха връчени актове на членове на комисията за избор на изпълнител от финансов инспектор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), но в законоустановения срок лично аз съм направила писмено възражение по съставения ми акт. След съставянето на акта евентуално ще бъде издадено наказателно постановление, което подлежи на обжалване пред Районен съд, или преписката ще бъде прекратена. Така че на този етап това е само неуспешен опит за „забит звучен шамар“ на членовете на комисията.

Посочените предположения за работата на комисията от страна на новоизбрания кмет на община Петрич Димитър Бръчков в сигнала му до АДФИ и Специализираното звено за борба с корупцията към Софийска градска прокуратура не кореспондират с фактите и документите в проведената процедура.
Относно участника Обединение „Спорт 2014“ ДЗЗД, който впоследствие е избран за изпълнител, то същият в офертата си е представил референция, издадена и подписана от кмета на район Кремиковци. Тя съдържа цялата изискуема от възложителя информация и в нея е посочено, че описаният обект е с РЗП 2100 кв.м, а не както се твърди, че е представена референция за обект от 1900 кв.м и комисията незаконосъобразно я е приела. В доказателство на казаното ви представям копие на въпросната референция, която ми беше предоставена от финансовия инспектор на АДФИ и същата е част от офертата на изпълнителя. В нея ясно се вижда квадратурата на обекта – 2100 кв.м. Нещо повече, същата като официален удостоверителен документ, издаден от длъжностно лице, се ползва с доказателствена сила, редът за оборването на която категорично не е в компетенциите на комисията като помощен орган на възложителя.
Относно твърденията на кмета на община Петрич Димитър Бръчков, че избраният изпълнител не отговаря на изискванията, поставени за технически ръководител, то ако специалистите на кмета си бяха направили труда да намерят разликата между ръководител на екип и технически ръководител на обект, нямаше да пишат в подадения сигнал измислени нарушения. Направеното от мен възражение включва всички тези въпроси и очаквам продължение на административното производство.
Много е важно да се знае, че всички проведени процедури, както и строителството на спортната зала, са ставали след извършване на необходимите проверки и контрол от страна на управляващия орган. Финансирането на спортната зала е по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ и си задавам въпроса кой управляващ орган би финансирал обект с установени нарушения? Нещо повече, договорът с управляващия орган за строителството на спортната зала бе с условие да има финансиране и от страна на община Петрич, което да бъде 249 000 евро.

След приключване на проекта и благодарение на безупречно свършената работа на екипа управляващият орган взе решение и се подписа анекс, съгласно който въпросните 249 000 евро да бъдат покрити с европейски средства. В резултат на което община Петрич не е вложила никакви собствени средства от общинския бюджет за строителството на спортната залата. Защо господин кметът Димитър Бръчков не покаже на гражданите на град Петрич въпросния анекс“
Като говорим за нарушения, аз бих попитала екипа на кмета Димитър Бръчков как се изплатиха парите по договора за извършване на авторски надзор от страна на проектанта на спортната зала – инж. Красимир Точев, който е в роднински връзки с новоизбрания кмет“ За извършването на авторския надзор не са подписани насрещни документи, не са представени доклади за изпълнение и извършената услуга не възлиза действително на стойност 19 550 лв. без ДДС. Сумата е изплатена няколко дни след встъпване в длъжност на новия кмет Димитър Бръчков. Кой е подписал документите“ Не е ли финансово нарушение това да изплатиш и получиш пари за нещо, което не е извършено“ Никой от екипа на проекта не е подписвал документите за осъществяването на авторски надзор. Тогава кой разпореди изплащането на въпросната сума“ Само за сведение, ако тези средства не се признаят от управляващия орган, ще бъдат за сметка на община Петрич и от тях се облагодетелстват определени хора.

Но спокойно, най-вероятно ще се окаже „техническа неизправност“. Тогава някой друг ще бъде виновен. Вероятно мотото на това управление ще бъде техническа грешка или… просто грешка. Но както разбрахме от една пресконференция на екипа на кмета, въпреки всичко ще продължават в същия дух.
Е да, така е! То се вижда. Вместо да „установява несъответствия“ в проведените обществени поръчки в предишния мандат и да „забива звучни шамари“, екипът на кмета да обърне внимание на собствените си творения. Резултатът от които е: един „чуден мост“, една „обновена градинка“ и една прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка поради „технически неизправности“.
А във втората обявена в мандата обществена поръчка – за подготовка на проектно предложение по ОПОС за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации, участниците ще бъдат оценявани по двоен стандарт. Едните с точките от обявлението, другите с точките от документацията за участие“! Е, това си е чиста „техническа неизправност“!
Човек трябва да се огледа първо за своите недостатъци, а после да търси недостатъците на другите!
Тъжно, много тъжно!“

ПЕТЯ КЪНЧЕВА, бивш главен инженер на община Петрич и председател на комисията, провела процедурата по изграждането на спортната зала в Петрич

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *