Добри новини за община Разлог

Три проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, включващи общо 14 многофамилни жилищни сгради в града входира Община Разлог. Сградите бяха определени след оценка на подадените заявления от Сдруженията на собственици на многофамилни жилищни сгради до Общинска администрация. Съгласно утвърдената процедура за подбор, приоритетно са включиха сгради, строени по индустриален способ и с по-голям брой ползватели в рамките на наличния финансов ресурс по проекта. Общата стойност на трите проекта възлиза на 3 650 696 лева, като финансирането е на 100% безвъзмездно от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основните дейности, заложени за финансиране по проекта, включват: дейности по конструктивно възстановяване, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; подобряване на достъпа за лица с увреждания; изпълнение на мерки за енергийна ефектиност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

-Подмяна на дограма( прозорци, врати, витрини и др.);

-Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.)

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в жилищните сгради се очаква да допринесе за: по-високо ниво на енергийна ефективност на жилищните сгради и намаляване на разходите за енергия на собствениците, достигайки минимум клас на енергопотребление „С” ; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на многофамилните жилищни сгради; осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. 

Община Разлог прилага цялостна политика  за повишаване на енергийната ефективност в публичните и жилищните сгради и ще продължи с подготвката на проекти при осигурен финансов ресурс и през следващите години.

Повече информация за програмата може да намерите на сайта на Община Разлог, раздел „Енергийна ефективност”.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *