Обявиха за продан жилището на директора на Агенцията по безопасност на храните д-р М. Бащавелов и съпругата му

Бившият директор на Агенцията по безопасност на храните в Благоевград д-р Михаил Бащавелов и съпругата му, адвокат Валерия Бащавелова, спечелиха дело срещу „Райфайзенбанк” за едностранно промяна на лихвения процент по ипотечен кредит. През 2007 г. семейството взело целеви кредит в размер на 143 620 лв. за закупуване на недвижим имот, представляващ втори етаж от 135 кв.м в жилищна сграда на ул. „Прилеп“ в Благоевград. Кредитът бил обезпечен с договорна ипотека с краен срок за погасяване през 2022 г. През първата година кредитополучателите се задължили да плащат по 12 равни месечни вноски от 891 лв. с лихва от 1,5 %, след което кредитът следвало да бъде погасяван на 168 равни месечни вноски по 1315 лв. при годишна лихва от 7.2 %, плюс надбавка от 3.3 пункта. В клаузите на договора било посочено, че при промяна на пазарните условия банката може едностранно да променя лихвата. Това станало още след първата година, като банката увеличила лихвата на 9,8 % и месечната погасителна вноска нараснала на 1451 лв. Оттук насетне започнали затрудненията на семейството за погасяване на кредита и се стигнало до различни просрочия във времето.

През 2009 г. към договора са сключени анекси за промяна на падежа, за преструктуриране на кредита, като лихвата с надбавката към нея станала 11,2 % и в края на 2012 г. кредитът станал предсрочно изискуем.

„Лихвата скочи почти тройно и въпреки опитите ми да разбера на какво се дължи това, от банката нямаше отговор. Вноските станаха непосилни и така се стигна до изпълнително производство. През 2013 г. банката предяви установителен иск в Окръжен съд, а ние заведохме насрещен иск да бъдат прогласени за нищожни клаузи за промяна на договорената лихва, който бе отделен. До произнасянето по нашия иск исковото производство в Окръжен съд бе спряно“, поясни В. Бащавелова.

През февруари тази година окръжният съдия Емилия Топалова обяви за нищожна клаузата в договора им с банката относно промяната на договорената лихва съобразно „пазарните условия” с мотива, че това е доста общо понятие. Не е конкретизирано при настъпването на какви обстоятелства е налице промяна на „пазарните условия“. Съдията се позовава на решение на ВКС от декември 2015 г., в което е посочено, че изменението на договорената лихва е валидно при ясно определена методика. В случая „Бащавелови“ банката не посочва как точно става изменението, не е указано дали е след промяна на кредитния рейтинг на България от рейтингови агенции, по какъв начин и при какъв математически модел става това, въобще как и с колко се изменя договорената лихва. Така банката може да променя лихвения процент непредвидено, без да даде възможност на кредитополучателите да се откажат от договора при значително завишена цена. Съдия Топалова счита тази клауза за неравноправна и я отменя като нищожна в договора, сключен между Бащавелови и „Райфайзенбанк“

След като печели делото за лихвите срещу банката, В. Бащавелова го прилага към исковото производство. Независимо че начислените лихви са обявени като неправомерни и отменени със съдебен акт, имотът им е обявен на публична продан от частен съдебен изпълнител.

„Ние сме погасили 1/3 от ипотечния кредит. Като тегля чертата, излиза, че сме платили близо 200 000 лв., но все още дължим 130 000 лв. на банката. През всичките тези години сме платили на 2/3 и сумите по изпълнителното производство, но въпреки това то не спира. Няма да се откажем и продължаваме битката в съда, в чиято справедливост вярвам”, заяви съпругата на д-р Бащавелов. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *