Топ теми

Общинa Разлог нaзнaчи 37 домашни санитари и 13 детегледачи по проект

Домашните санитари и детегледачите ще се грижат за 51 души с увреждания. Те са назначени по проект BG05M9OP001-2.002-0227-C01  „Подобряване достъпа до здравни и социални услуги – правото на независим живот на територията на община Разлог”.

По повод стартирането на проект BG05M9OP001-2.002-0227-C01 „Подобряване достъпа до здравни и социални услуги – правото на независим живот на територията на община Разлог”, с бенефициент Oбщина Разлог, се проведе встъпителна пресконференция в залата на ОбС-Разлог. Проектът се осъществява по договорBG05M9OP001-2.002-0227-C01/16.12.2016 г. по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието присъстваха представители на целевите групи по проекта, представители на Община Разлог и заинтересовани лица. Пред аудиторията беше представена главната цел на проекта, а именно: предоставяне на качествени интегрирани услуги на хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на общината. Чрез презентация бяха представени проектните дейности и очакваните резултати от проекта.  Събитието премина при много голям интерес, а на  зададените въпроси беше отговорено изчерпателно и професионално, след което бяха раздадени много информационни материали.

Общият брой на сключените договори с потребителите, на които ще се предоставя социалната услуга „Домашен санитар” и „Детегледач” от началото на месец юни, тази година, е 51, в това число 13 деца, а трудовите догори с лицата, които ще предоставят социалната услуга, са 50. Вceки от тях щe пoлyчaвa paзличнa зaплaтa, в зaвиcимocт oт чacoвeтe, зa кoитo e cключил дoгoвop, a зa хopaтa c yвpeждaния гpижитe ca бeзплaтни. Към разкрито Звено по проекта за предоставяне на иновативен тип социални услуги,  са сключени договори  с  2  медицински лица, които оптимално да задоволяват потребностите на лицата с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на почасови медицински услуги, Чрез проекта се цели да се осигури достъп до дългосрочна здравно-социална грижа за хора с увреждания, според специфичните им потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите. Социалната услуга ще се предоставя  до 31.12.2017  година.

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев поздрави участниците и потвърди социалната ангажираност на общинска администрация. „В наше лице винаги ще имате надежден партньор, на който да разчитате“- каза той.

Екипът за управление на проекта продължава да извършва всички дейности по реализирането му на територията на община Разлог. „Чрез реализираните дейности по проекта ще се подобри достъпа не само до основни социални услуги, а и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните“- допълни инж. Герчев.

loading...


 

 

 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *