Община Благоевград с одобрен проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград”

Министерство на труда и социалната политика одобри за финансиране проект с наименование „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”.

Проектът цели да бъдат реализирани конкретни дейности за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие. Той включва услуги за деца и родители от уязвимите групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Целта на услугите е не само да се подкрепят родителите в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, с цел осигуряване на по-добра семейна среда.

Чрез реализирането на заложените в проекта дейности ще се осигури възможност за прилагане на комплексни подходи за уязвимите групи, насочени към повишаване на качеството им на живот и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, включително и намаляване на бедността. Чрез проекта ще бъдат създадени и условия за реализиране на устойчиви образователни политики, насочени към децата от рисковите групи, както и ще бъде осигурен равен старт на децата и учениците от уязвимите групи при постъпване в начална училищна степен, чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование, мониторинг на готовност за обучение, проследяване на физическото развитие и здравословно състояние. Размерът на одобрените финансови средства по проекта е 586 550.31 лв., а предвиденият срок за изпълнение на заложените в проекта дейности е 26 месеца.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *