Югозападът на дъното по реализация на пазара на труда! Само 20 % работят това, за което са учили

По-малко от 20% от благоевградските и пернишките ученици, завършили професионални гимназии, започват работа по специалността си, с което двете области на Югозападна България се нареждат на дъното в страната по реализация на пазара на труда, показва доклад на Сметната палата, изследвал професионалното образование за заетост за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.

Най-голям дял на реализираните на пазара на труда завършили ученици е отчетен в областите Бургас, Варна, Добрич, София и Кюстендил. От училищата с по-голям дял реализация преобладават професионалните гимназии по туризъм. Средно в страната 29,35% ученици от професионални гимназии започват работа по специалността си.

Основният извод от одита е, че дейностите на Министерството на образованието и науката не са в достатъчна степен ефективни за осигуряване на условия за провеждане на качествено и ефективно училищно професионално образование за потребностите на пазара на труда. Професионалното образование се извършва в 367 държавни и 157 общински професионални гимназии и училища с професионални паралелки във всички административни области, но съществуващата мрежа не е съобразена със социално-икономическите характеристики на съответния регион. Годишният държавен план-прием в държавните и общинските училища се извършва, без да има конкретни данни за потребностите на пазара на труда. Липсва единна система за планиране на държавния план-прием.

В професионалното образование има тенденция за намаляване на броя както на получилите диплома за средно образование, така и на явилите се на изпит за придобиване на степен за професионална квалификация.За последната учебна година 36 от всеки 100 ученици не са придобили степен на професионална квалификация, въпреки че обучението им е глътнало доста бюджетни средства.Причините са различни – липса на интерес към този тип образование, очаквания за нископлатен и непрестижен труд, регионално и демографско развитие, социални, микро- и макроикономически фактори, глобализация и адекватна реакция на отговорните институции.

Има и друга причина за неявяване на учениците от професионалните училища на държавни изпити за придобиване на квалификация по професия – големият брой изпити, включващи подготовката за ДЗИ за придобиване на средно образование по български език и литература и по избор на ученика от предметите, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка, изпитите за придобиване на професионална квалификация и краткият срок за подготовка, както и възможността да преминат във висшето образование, без задължение да се явят на изпити за придобиване на професионална квалификация. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *