Топ теми

11 общини в Благоевградска област с вързани ръце за еврофинансиране на остарелите си мрежи поради отсъствието от ВиК асоциацията в Благоевград на Петрич, Сандански и Кресна

Асоциация по ВиК – Благоевград бе създадена с цел да отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху ВиК оператора. Тя е част от реформата във ВиК сектора, с която се цели

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛА.
Асоциацията не е търговско дружество, което формира и разпределя печалба, а е юридическо лице със седалище и адрес в областната администрация. Асоциация по ВиК – Благоевград бе учредена с общо събрание на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград. В Асоциация по ВиК – Благоевград до момента са се включили 11 от общо 14-те общини в Благоевградска област. Петрич, Сандански и Кресна, чиито ВиК дружества са общинска собственост, не участват в нея.

В бюджета на асоциацията държавата участва с 10 000 лева, а останалата сума до 28 571 лв. се определя според процентите на участие на всяка община, които зависят от броя на жителите й.

Председател на асоциацията е областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, а членове са общините Благоевград, Банско, Белица, Гърмен, Гоце Делчев, Разлог, Симитли, Сатовча, Струмяни, Якоруда и община Хаджидимово.
Разпределението на процентното съотношение на гласовете на общините съобразно обхвата на обособената територия на „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград, прието на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 23.02.2015 г.“, е следното:
Чрез областния управител държавата има 35%, Банско е с 3,81%, Белица – 2,89%, Благоевград – 22,51%, Гоце Делчев – 9,08%, Гърмен – 4,35%, Разлог – 5,99%, Сатовча – 4,49%, Симитли – 4,15%, Струмяни – 1,68%, Хаджидимово – 2,93%, и Якоруда – 3,12%.

На 18 април 2016 г. за оператор на Асоциация по ВиК с 87% кворум бе избрана „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград. Двете страни сключиха договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията на територията на общините-членки на асоциацията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Очакванията от този договор са

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ВиК УСЛУГИТЕ,
осъществявани чрез 82 водоизточника, 387 км довеждащи водопровода, 365 км разпределителна водопроводна мрежа, 374 км канализационна мрежа и 2 пречиствателни станции за отпадни води. Предвижда се изграждането на нови съоръжения и бъдещите капиталови инвестиции на територията на област Благоевград да бъдат минимум 21,761 млн. лева без ДДС, като прогнозите са, че ще се намалят загубите на вода до 35% до края на срока на настоящия договор.
Факт е, че процесът на окрупняване на ВиК дружествата, който тече в цялата страна, в Благоевградска област върви с по-бавни темпове. Основната причина е, че областта е една от 6-те, в които съществуват водни дружества с 3 вида собственост – държавна в лицето на “ВиК” ЕООД – Благоевград, 3 общински – в Петрич, Сандански и Кресна, и 1 смесено, което е основано на публично-частно партньорство – в Струмяни.
Въпреки това неудобство Асоциацията по ВиК в Благоевград се надява

В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ КЪМ НЕЯ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ И 3-ТЕ ОБЩИНИ
с ВиК дружества-общинска собственост, както и Струмяни, където въпросът ще иска малко по-сложно разрешение. За тази цел специалисти на асоциацията, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и председателят Б. Михайлов вече проведоха по няколко срещи в 4-те общини с цел разяснителна кампания, която да отговори на многобройните въпроси на граждани, съветници и общественици.

Необходимостта във ВиК асоциацията на Благоевград да влязат и последните 4 общини не е нечий каприз, а необходимост. Главното условие за кандидатстване за европейско финансиране е асоциацията в обособената територия да бъде консолидирана, т. е. на територията на дадена област да има само един действащ ВиК оператор. По тази причина към момента в този й състав тя няма възможност да кандидатства за финансиране с евросредства на проекти за подобряване на ВиК инфраструктурата през настоящия програмен период.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *