Димчо Станев, директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД: Доверявайте се само на коректни и доказали своя професионализъм и отговорност към клиентите търговци на електроенергия

– Г-н Станев, от 1 април пазарът на електроенергия е отворен за всички потребители – бизнес и битови. Кои от клиентите предпочитат да се възползват от тази възможност?

– Възможността за смяна на доставчика на електроенергия вече е факт и за стопанските, и за битовите потребители на електроенергия. Битовите клиенти все още не се възползват масово от тази възможност. Причината е, че все още регулираната цена на електроенергията, определяна от КЕВР, е съпоставима, а нерядко и по-ниска от тази, която може да бъде постигната на свободния пазар.

Съвсем различно стоят нещата за стопанските клиенти, които се ориентират към смяна на доставчика и свободно договаряне на цените, тъй като пазарните цени са доста по-изгодни от тези на регулирания пазар. В момента стопанските клиенти при излизане на свободен пазар могат да реализират спестявания до 30% от сегашните си сметки за ток. Положението може да се промени след очакваното ценово решение на регулатора в края на месеца.

Близо 99% от подадените до момента заявления за излизане на свободен пазар за територията на ЧЕЗ Разпределение са от стопански потребители на електроенергия.

– Смятате ли, че малкият брой битови потребители, проявяващи интерес към излизане на свободен пазар, се дължи на недостатъчната осведоменост на клиентите за възможностите, които предоставя свободният пазар на електроенергия?

– Определено да. През април ЧЕЗ направи онлайн проучване сред 4 хиляди битови и стопански клиенти, което потвърди, че има недостиг на разбираема информация в общественото пространство за либерализирания пазар. За да улесни клиентите си, проявяващи интерес към излизане на свободния пазар на електроенергия, ЧЕЗ създаде специална секция на корпоративния сайт www.cez.bg – „Свободен пазар”. Чрез новата секция ЧЕЗ дава възможност за информиран избор при смяна на доставчик на електроенергия с друг. Разяснения за спецификата на свободния електроенергиен пазар, процедурите по регистрация за участие в него и смяна на доставчика на електроенергия са налични в подсекция „Обща информация“.

– Какво задължително трябва да знаят клиентите, преди да сменят доставчика си на електроенергия?

– Преди да смени доставчика си, клиентът трябва да избере нов. За да избере най-изгодната за него оферта, е добре да се информира предварително какви условия предлагат алтернативните доставчици. Важно е да се знае, че при излизане на свободния пазар може да се договори само цената за снабдяване с електрическа енергия. Свободният пазар дава възможност за смяна само на търговеца на електроенергия, но не и на оператора на електроразпределителната мрежа. Тоест досегашните клиенти на ЧЕЗ ще продължат да ползват услугите на мрежовия оператор, дори да отидат при друг търговец. Цената за мрежовите услуги се определя от КЕВР. Тя е регулирана и се заплаща на оператора на електроразпределителната мрежа. В Западна България това е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Ето защо следва да се сключат два договора – от една страна, с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, и от друга – с новия търговец и координатора на балансираща група, които ще избере клиентът.

– Колко често клиентите могат да сменят доставчика си на електроенергия?

– Всеки клиент сам преценява потребностите си от смяна на доставчика на електрическа енергия. Няма нормативни ограничения за това. Един клиент може да не сменя доставчика си, както и да избира нов всеки месец – въпрос на преценка на ползвателя на електрическа енергия, на условия и договорни отношения.

– Могат ли клиентите да си сменят доставчика по всяко време или когато те поискат?

– Зависи от договора на клиентите с избрания доставчик. Трябва да се има предвид, че заявление за смяна на доставчик/координатор на балансираща група се подава между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната. В случай че доставчикът загуби лиценза си или фалира, клиентът ще трябва да си избере нов, като междувременно, съгласно нормативната уредба, ще бъде снабдяван с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, където обаче цената, по която ще получава електроенергията, ще бъде различна, и то доста по-висока.

– Как потребителите могат да станат клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД на свободен пазар?

– „ЧЕЗ Електро България“ АД е лицензиран търговец на електроенергия на свободен пазар и предлага на клиентите конкурентни цени на доставка. Процедурата включва няколко основни стъпки. Първата стъпка е сключване на договор с „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група. Всеки клиент, който желае да сключи комбиниран договор за продажба на електрическа енергия и за балансиране с „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на търговец на електрическа енергия, може да посети търговски център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или да се обади на тел. 0700 10 010. Допълнително улеснение за потребителите е приложението „Желая оферта!“ в секция „Свободен пазар“ на сайта на ЧЕЗ, чрез което бързо и лесно може да се заяви индивидуална оферта за свободен пазар.

Втората е сключване на договор за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа с мрежовия оператор, към когото е присъединен обектът на съответния потребител. Процедурата се извършва само при първа регистрация на свободния пазар и смяна на доставчик.

Третата стъпка е заявяване на смяната на доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група. За да се осъществи смяната, е необходимо между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната, да се подаде заявление със съответните придружаващи документи.

При първа смяна на доставчик при електромер без профилово мерене стъпки 2 и 3 могат да протичат паралелно. Обичайно действието на договорите от стъпки 1 и 2 започва на 1-во число на месеца, следващ изпълнението на стъпка 3, когато настъпва фактическата смяна на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група. Процесите по регистрация на свободния пазар на електрическа енергия отнемат приблизително два месеца при клиенти с електромери с профилово мерене и един месец за такива, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.

„ЧЕЗ Електро България“ АД предлага на своите клиенти да извърши напълно безплатно, от тяхно име, регистрацията им на свободен пазар съгласно изброените по-горе стъпки 1, 2 и 3 след издаване на нотариално заверено пълномощно от страна на клиента.

– Какво ще посъветвате клиентите, за да избегнат измами и некоректни търговски практики при излизане на свободен пазар?

– Първо – да се доверяват само на коректни и доказали своя професионализъм и отговорност към клиентите търговци на електроенергия. Потребителите сами правят своя избор, затова трябва внимателно да разгледат офертите и да не бързат да подписват. Трябва да се интересуват не само от цената, но и от условията за доставката, начина на плащане на сметките, броя на фактурите на месец и това как те ще изглеждат, има ли неустойка за предсрочно прекратяване на договора. Трябва да се отбележи, че смяната на доставчик е напълно безплатна услуга, която се извършва от съответния мрежови оператор, но различните търговци може да предвиждат в договорите си неустойка за предсрочното прекратяване на договора за продажба на ел. енергия. Препоръчително е да изисква информация и за наличието на кадрови, технически и технологичен капацитет на новите доставчици. На свободния пазар в момента има десетки лицензирани търговци на електроенергия, а вероятно ще се появят и още много кандидати да доставят ток до потребителите. Все още голяма част от тези търговци нямат изграден капацитет да обслужват голям брой клиенти. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции, включително за придобиване на специализиран софтуер и обучение на специалисти за комуникация с клиентите. Всичко това е гаранция за коректност и бърза реакция от страна на търговеца, когато клиентите имат въпроси към него или желаят да бъде решен някакъв проблем. В момента в голямата си част административният капацитет на търговците на електроенергия е силно ограничен и се състои от офис мениджър и няколко сътрудници със съответния на тях брой компютри и телефони. Дали те са достатъчни за обслужването на клиентските заявки, дали клиентът има достъп до офис на своя доставчик наблизо или може да се свърже с него само по имейл? Какви допълнителни услуги предоставя търговецът, има ли утвърдени структури за работа с клиенти в страната? Кой ще приема заявки или жалби на клиентите? В какви срокове ще бъдат решавани? Това са все въпроси, на които трябва внимателно да се търси отговор предварително, а не когато е късно. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *