ЧЕЗ отговаря на въпросите на благоевградчани

Във връзка със запитване на благоевградчанина Александър Златанов относно подмяната на електромерите и възможността „ЧЕЗ Електро България“ АД да използва лични данни на клиентите си от енергийната компания обявиха:

„ЧЕЗ Електро България” АД е модерна компания, която приема за стратегически приоритет в дейността си непрекъснатото повишаване на удовлетвореността и качеството на обслужване на клиентите. За да отговори на нарастващите съвременни изисквания, „ЧЕЗ Електро България“ АД предвижда да разшири предоставяните услуги, като предложи нови, интегрирани продукти и услуги, които са свързани с дейността на дружеството и ще дадат възможност за по-голяма гъвкавост, удобство и сигурност на клиентите.

В тази връзка дружеството предприема всички необходими предварителни действия за спазване на нормативните изисквания при работа с клиенти в такива случаи. Като оператор на лични данни, който винаги спазва законите на страната, дружеството уведомява клиентите си, че е възможно в бъдеще да използва например трите им имена и телефонен номер за целите на директен маркетинг на предлагани от компанията продукти и услуги, които целят да оптимизират условията на комфорт, и улеснения, като например сключване на застраховки, кредити, реализации на рекламни пазарни кампании и др., които са свързани с дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД. За постигане на тези цели компанията си партнира с доказани лидери в сферата на застрахователните, финансовите и други специализирани услуги.

За да бъде максимално коректна към своите клиенти, ЧЕЗ води строга отчетност на отказите за получаване на информация чрез директен маркетинг и няма да изпраща предложения на отказалите се. Отказът може да бъде направен по всяко време в избран от клиента Център за обслужване на клиенти, на телефон 0700 10 010 или на електронна поща [email protected] и е достатъчно да бъде заявен само веднъж. Дори след изтичането на посочения срок за отказ.

Относно подмяната на електромери Ви информираме, че това е законово задължение на всички електроразпределителни компании. В ЧЕЗ тя се извършва в съответствие със законодателството на Република България и в частност Закона за измерванията и заповедите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Подмяната е от полза за клиентите. Тя гарантира качество и точност на измерването.

След изтичането на определен период от монтирането им всички електромери подлежат на последваща проверка, какъвто е и посоченият от Вас случай.

Разработили сме и спазваме правила за извършване на подмяната, за да защитим в максимална степен правата на потребителите.

При всяка подмяна задължително се съставят констативни протоколи. Търси се клиента, но в случай, че отсъства, съгласно Правилата за измерване на количествата електрическа енергия и Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа проверката и съответно подмяната на електромера може да се извърши в присъствие на двама свидетели, които не са служители на дружеството. При спазване на това изискване протоколите се подписват от служители на ЧЕЗ, от една страна, а от друга – от собственик на имота или от двама независими свидетели. Достоверността на данните се удостоверява със снимки на демонтирания и монтирания електромер, на които се виждат фабричният номер и показанията на всяка една от тарифите на електромерите. Данните се съхраняват в системата на ЧЕЗ.

Всички електромери, които „ЧЕЗ Разпределение България“ АД монтира за измерване на консумираната електроенергия, съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Преди монтажа уредите задължително се проверяват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. След подмяната всеки електромер се предава в оторизирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лаборатории, за последваща сертификация.

Пресцентър на ЧЕЗ България

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *