Договори

Договор за медийно обслужване “Местни избори 2019”- Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Томов за независим кандидат за кмет на община Благоевград, Удостоверение №4/5.09.2019г.

“Местни избори 2019” – ПП ВМРО

“Местни избори 2019” – (ВОЛЯ)

“Местни избори 2019” – (ГЕРБ)

“Местни избори 2019” – (РЗС)

“Местни избори 2019” – (Румен Томов)