ДОБРАТА НОВИНА! Разрешиха на ЮЗУ да приеме с 220 повече студенти по педагогика

Националната агенция по оценяване и акредитация /НАОА/ завиши капацитета в професионално направление 1.2 „ Педагогика” в Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград от 1200 на 1350 студенти за ОКС „бакалавър” в редовна и задочна форма и от 450 на 520 студенти в ОКС „магистър”, също редовна и задочна форма. Така с дадената „зелена светлина” ЮЗУ има право да обучава с 220 студенти /бакалаври и магистри/  повече в специалности като „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”, „Предучилищна педагогика и чужд език”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика” и редица магистърски програми , сред които „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение”, „Социално-педагогическа превенция и консултиране”, „Педагогика за надарени деца”, „Интеркултурно образование”, „Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст”…

Добрата новина съобщи деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова. Тя предостави на репортер на „Струма” и постъпилия официален документ от НАОА, с който на Югозападния университет се разрешава да приема и подготвя повече специалисти в областта на педагогиката, която е в списъка на приоритетните професионални направления, утвърден с постановление на Министерския съвет.

Самият механизъм по изменението на капацитета, довел до увеличения прием на студенти, е сложен, трудоемък и включва както анализ на преподавателския състав, така и на материално-техническа и информационна база, ресурси за управление и администриране на качеството на обучение в ЮЗУ. Така след подаденото мотивирано искане от благоевградския ВУЗ процедурата е открита със заседание на Акредитационния съвет. В последвало заседание Постояната комисия по педагогически науки и социални дейности обсъжда и приема доклада на наблюдаващия процедурата по постъпилото искане и придружаващите го документи. След дискусия  по доклада на Постоянната комисия и проведено гласуване Акредитационният съвет  взема решение за завишаване капацитета в професионалното направление „Педагогика” в ЮЗУ „Н.Рилски”

В мотивите към решението на НАОА се изтъква, че се наблюдава повишен интерес към педагогическите специалности в Югозападния университет в Благоевград. Това има свое обяснение с демографската характеристика на региона, която се демонстрира и чрез големия брой училища на територията – 588. Също така през последните години е завишен приемът на студенти в редовна форма на обучение – държавна поръчка, а е намален приемът в задочно обучение, което е изведено коректно в доклада-самооценка, приложен към документацията.

„Резултатите от кандидатстудентския прием показват увеличаване на кандидатите в различните магистърски програми, с 2 и 4 семестъра продължителност на обучение, както в редовна, така и в задочна форма. Подобна е и тенденцията за ОКС „бакалавър”. Постепенното нарастване на броя на студентите във Факултета по педагогика на ЮЗУ през последните години дава основание да се направи извода, че професионалното направление разполага с необходимия ресурс за увеличаване на капацитета”, се посочва в мотивите на НАОА.

От Националната агенция по оценяване и акредитация отчитат и факта, че потребностите от кадри с педагогическа подготовка в образователните, социално-педагогическите и институциите за деца с увреждания в Югозападния регион основно се удовлетворяват чрез подготвени в ЮЗУ „Н. Рилски” специалисти.  Разработените в професионалното направление магистърски и бакалавърски програми са в отговор на необходимостта от кадри с такава подготовка в региона.

„Социалният контекст, потребностите на пазара от педагогически кадри за конкретния регион, адекватната професионална осигуреност, материалната база и организацията на процеса на обучение в ЮЗУ „Н.Рилски” са основание за повишаване на образователния капацитет на професионално направление 1.2 „Педагогика”, категорични са от НАОА и разрешават на ЮЗУ да подготвя по-голям брой педагогически специалисти.

„Безспорно това е голяма отговорност и предизвикателство, особено в настоящата обстановка. С общи усилия с колегите от факултета успяваме да преодоляваме трудностите и предизвикателствата” коментира деканът на Факултета по педагогика, който е основополагащ за Югозападния университет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

7 Коментара

 1. Яна Беса

  В този факултет тези, които знаеха ги изгониха. Ако “професорките и доцентките” си направят достъпни профилите в електронната платформа, ще се ужасите! Даже тест не могат да стъкмят – ми то “талантки” кат Дарвърева, Циркиджан, Стугуменова, Гаменова как да могат да мислят, как да правят тест! То да е е да си иблекчия… Лошото е, че и в другите факултети не е прокопсано…

  Отговор
  1. Знайко

   Така ще е и по-лошо ще става, докато безличното стадо, наречено Общо събрание на ЮЗУ, се направлява за безропотно гласуване на предварително нагласени “избори” за ректорско ръководство от престъпната шайка, узурпирала незаконно ректорските длъжности с подставени тъпи “професори”-пенсионери. ЮЗУ започна да затъва от преди повече от четвърт век, когато ректоратът бе окупиран от родоначалникът на мЪтематическата мафия К. Чимев, който, под крилото на Райо Чората започна разграбването и рушветчийството. После починът му бе доразвит от “отрочетата” му Гюдженката и МирчОв, за да се стигне до сегашното пропадане при кражбите на последната им издънка, пенсионера пишман “професор” БоЮр. Прогонени или преждевременно бяха малкото останали кадърни и независими учени от всички факултети, включително и от техния ПМФ, като се лансират само лизачи, натегачи и подлоги, роднини и шуранайки, докарани от кол и въже. Жалко за университета, в който навремето се влизаше с труден конкурс и с по 15-20 кандидати за едно място даже в най-трудните специалности на ПМФ!

   Отговор
 2. Цветкова

  Тези хора наистина ли вярват че са преподаватели. Много жалко за министерството че отпуска бройки без да следи какво се случва. Какво като има кандидати. Въпроса е има ли някаква нужда въобще от детски и начални учители. Ясно е че не и въобще НЕ от ЮЗУ имайки предвид кой им преподава.

  Отговор
 3. Камелия

  Понеже не е смешно е много тъжно! Такова падение във Факултета по педагогика. Тези хора въобще наясно ли са къде са всъщност. Срамно е да увеличат бройките при такова безхаберие от страна на обучението. Срам ме е, че имах амбиции и всичко беше измама. Чурукова ли? Дерижан ли? Стаменова и Стоименова ли? А може би Вардарева и Пашова? Срам и позор!

  Отговор
 4. Стела

  Този факултет и голяма част от неговите преподаватели са пълен провал. Никакво обучение, никакво качество само такси и кой каквото научи сам. Срам е тази госпожа за университета.

  Отговор
 5. Иванов

  Много “добра новина”. Тази селска пръчка защо не съобщи истинската новина, а именно за една година от нейното управление професионалното направление Педагогика в ЮЗУ отива на пето място в Рейтинговата система от второ.

  Отговор
 6. ВАК-овски професор

  Те не могат и досегашните да запълнят, дават им още, а после ще ги редуцират след десетото неуспешно класиране. Тази кифла, подлога на незаконния пенсионер, окупирал ректорското място Юрука, да го духа…

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *