Водещата на сватбените ритуали в община Благоевград Ивет Здравкова стана доктор по „Предучилищна педагогика“ в ЮЗУ

Водещата на сватбените ритуали Ивет Здравкова стана доктор по „Предучилищна педагогика“ в ЮЗУ. Главният експерт „Гражданско състояние и регистрация“ в община Благоевград защити блестящо дисертационен труд на тема „Развитие на екологосъобразните отношения на 6-7-годишните деца във възпитателното пространство на празника”.

В авторския научен труд с обем от 226 стр., онагледен с 30 таблици, И. Здравкова очертава актуалността на проблематиката, разглежда екологосъобразното поведение на детето, проследява функциите на празника в педагогическия процес в детската градина, като подчертава ролята на детското творчество при сътворяването на празника. Дисертантката провежда и психолого-педагогически експеримент с 58 деца на възраст 6-7 г.

„Ивет Здравкова е съставила и апробирала комплект от методи за диагностика на екологосъобразните отношения на детето. Това прави получените от тяхното прилагане резултати особено ценни”, пише в становището си научният ръководител на докторантката проф. д.п.н. Елка Янакиева.

Научната разработка на И. Здравкова предизвика голям интерес сред академичната общност и образователните специалисти. На публичната защита, която се проведе в 412 зала на 1-ви УК в ЮЗУ, присъстваха университетски преподаватели, директори на детски градини и учители. Сред гостите бяха деканът на Факултета по педагогика в ЮЗУ доц. д-р Т. Попкочев, зам. деканът доц. д-р К. Марулевска, началникът на Инспектората Ивайло Златанов, старши експертът по предучилищно възпитание в РИО Камелия Димитрова. Самата Ивет Здравкова е завъшила ЮЗУ и е с две магистърски дипломи по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Българска филология“. Има 12-годишен професионален стаж като детска учителка в благоевградската ЦДГ № 10 „Мак“ и съответно придобита 3-та професионалноквалификационна степен. През 2007 г. започва работа в община Благоевград. Носител е на многобройни отличия, сценарист и водещ на тържества. 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *