Топ теми
хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 30 МАРТ

  ОВЕНПонеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избег ...

  ОВЕНПонеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 МАРТ

  ОВЕНПетък е тежък ден за Овните, но този ден бележи края на трудния период за вас. Той не е бил лек за ва ...

  ОВЕНПетък е тежък ден за Овните, но този ден бележи края на трудния период за вас. Той не е бил лек за вас, но от гледна точка на деловия живот вероятно сте успокоени от добрите новини, които внасят р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 МАРТ

  ОВЕНВъв вторник се забелязват сериозни намерения и стремеж за справяне на всяка цена при Овните. Дори да ...

  ОВЕНВъв вторник се забелязват сериозни намерения и стремеж за справяне на всяка цена при Овните. Дори да нямате конкретни неприятности, днес сте в застой и повечето от действията ви ще бъдат безрезулт ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 МАРТ

  ОВЕН Щастливи и доста еуфорични започвате новата седмица. Има хубави промени около Овните и това е достат ...

  ОВЕН Щастливи и доста еуфорични започвате новата седмица. Има хубави промени около Овните и това е достатъчно основание за радостното ви настроение. Някои от вас ще присъстват на прием, коктейл или др ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 МАРТ

  ОВЕН Утре е активен ден и трябва да вярвате в силите си. Утре не се опитвайте да се намесвате в чуждите р ...

  ОВЕН Утре е активен ден и трябва да вярвате в силите си. Утре не се опитвайте да се намесвате в чуждите работи. Утрешният ден ще е чудесен за Вас и за Вашите близки. Добре ще Ви се отразяват грижите з ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 МАРТ

  ОВЕНПри възможност ограничете кръга от хора, с които ще общувате днес. Дори и общуването с любимия човек ...

  ОВЕНПри възможност ограничете кръга от хора, с които ще общувате днес. Дори и общуването с любимия човек снижете до минимум, тъй като ще имате разногласия по въпрос, чието разрешение зависи от вас, а ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 МАРТ

  ОВЕН Петък е щастлив ден за Овните. Хубаво е след тежкия четвъртък денят да дойде с успокоение. Работният ...

  ОВЕН Петък е щастлив ден за Овните. Хубаво е след тежкия четвъртък денят да дойде с успокоение. Работният ден се свързва с предусещанията ви за уикенда и подготовката ви за заминаването на вила или пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 МАРТ

  ОВЕНВъв вторник вашата действеност, Овни, граничи с агресия, а подобно поведение дали е подходящо за днес ...

  ОВЕНВъв вторник вашата действеност, Овни, граничи с агресия, а подобно поведение дали е подходящо за днес? Дамите от знака да бъдат внимателни, способни са с несправедливи действия да навредят доста н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 МАРТ

  ОВЕНСъгласуваните действия с някого са много полезни за Овните в понеделник. Въобще предприемчивостта ви ...

  ОВЕНСъгласуваните действия с някого са много полезни за Овните в понеделник. Въобще предприемчивостта ви изисква съюз и това е особено валидно за дела във финансовата сфера. Имате затруднен служебен д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 МАРТ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та и це­лят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на при­до­бив­ка. Бла­го­ра­зум­но­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 МАРТ

  ОВЕН Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат ...

  ОВЕН Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат съм­не­ния в собс­тве­ни­те ви въз­мож­нос­ти за справ­яне със за­да­чи­те си. Пла­ни­рай­те н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 МАРТ

  ОВЕНВ изгодни позиции сте относно осъществяване на материални придобивки, но не е лошо да избягвате конфл ...

  ОВЕНВ изгодни позиции сте относно осъществяване на материални придобивки, но не е лошо да избягвате конфликти и да не се отказвате предварително от постигане на целите си. Склонни сте към прибързани д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 МАРТ

  ОВЕНВъзможно е да се чувствате огорчени, но и вие сте допринесли за състоянието си. Внимавайте, склонни с ...

  ОВЕНВъзможно е да се чувствате огорчени, но и вие сте допринесли за състоянието си. Внимавайте, склонни сте да допускате грешки и днес не бива много да разчитате на нечии обещания. Големият ви шанс дн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 МАРТ

  ОВЕНСряда е тежък ден за Овните, но бележи края на един период за вас. Не може да се каже, че той е бил л ...

  ОВЕНСряда е тежък ден за Овните, но бележи края на един период за вас. Не може да се каже, че той е бил лек, но от гледна точка на деловия си живот вероятно сте успокоени. Положителната характеристика ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 МАРТ

  ОВЕН По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти. В про­фе­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние ще има­те пло­дот­во­рен ден, но не бъ­де­те наив­ни, за­що­то някой мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 МАРТ

  ОВЕНПроявете инициатива в семейните работи. Денят е изключително подходящ за срещи и подобряване на домаш ...

  ОВЕНПроявете инициатива в семейните работи. Денят е изключително подходящ за срещи и подобряване на домашната обстановка. Грижите за децата и домашната половинка ще ви донесат огромно удовлетворение. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 МАРТ

  ОВЕНПетък е щастлив ден за Овните. Хубаво е след тежкия четвъртък денят да дойде с успокоение. Работният ...

  ОВЕНПетък е щастлив ден за Овните. Хубаво е след тежкия четвъртък денят да дойде с успокоение. Работният ден се свързва с предусещанията ви за уикенда и подготовката ви за заминаването на вила или про ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАРТ

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­ ...

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 МАРТ

  ОВЕНФинансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ...

  ОВЕНФинансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ще намерят разрешение на този въпрос. Настъпва обаче нов период в служебната ви дейност, който ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

  ОВЕНВторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - ...

  ОВЕНВторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - професионални, а за трети - за дома. Денят не блести с особен успех относно вашите делови задач ...

  Четете още