Телевизия
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 МАЙ

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен б ...

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у нас 09:05 100% будни 11:00 Култура.БГ 11:55 Евровизия 2021 - клипове 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 МАЙ

  БНТ 05:10 Още от деня, коментарно предаване /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен ...

  БНТ 05:10 Още от деня, коментарно предаване /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у нас 09:05 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-по ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 МАЙ

  БНТ05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у н ...

  БНТ05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у нас 09:05 100% будни 11:00 Култура.БГ 11:55 Евровизия 2021 - клипове 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно сем ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 МАЙ

  БНТ 05.40"Саботьорите" - детски тв филм /п/06.00"Легенда за белия глиган" - тв филм /България, 2004г./, р ...

  БНТ 05.40"Саботьорите" - детски тв филм /п/06.00"Легенда за белия глиган" - тв филм /България, 2004г./, режисьор Ивайло Джамбазов, в ролите: Кръстьо Лафазанов, Иван Джамбазов, Емил Котев, Биляна Петринска, Теодор Елмазов, Даниела Кръстева и др.06.55Пътеки07.40Телепазарен прозорец08.00Денят започва с ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 МАЙ

  БНТ 05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Мое­то ре­ше­ние дет­ски тв филм /Иран, 2017 г ...

  БНТ 05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Мое­то ре­ше­ние дет­ски тв филм /Иран, 2017 г./ 06:00 Как вър­нах­ме дядо към жи­во­та дет­ски тв филм /Че­хия, 2017 г./ 06:15 13-ата го­де­ни­ца на прин­ца иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1986 г./, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ге ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 МАЙ

  БНТ 05:10 Ту­ри­зъм.бг /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис ...

  БНТ 05:10 Ту­ри­зъм.бг /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 11:55 Ев­ро­ви­зия 2021 - кли­по­ве 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 МАЙ

  БНТ 05.40До сърцето II - детски тв филм /България, 2017г./06.00Не се мотай в краката ми - детски тв филм ...

  БНТ 05.40До сърцето II - детски тв филм /България, 2017г./06.00Не се мотай в краката ми - детски тв филм /България, 1987г./, режисьор Мариана Евстатиева-Биолчева, в ролите: Елена Райнова, Жана Караиванова, Стефан Данаилов, Васил Банов, Павел Поппандов и др.07.00Денят на храбростта - празничен блок12 ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 МАЙ

  БНТ 05.40Работилница за играчки - детски тв филм /копродукция, 2017г./06.00Резерват за розови пеликани - ...

  БНТ 05.40Работилница за играчки - детски тв филм /копродукция, 2017г./06.00Резерват за розови пеликани - детски тв филм /България, 2003г./, режисьор Ивайло Джамбазов, в ролите: Кръстьо Лафазанов, Теодор Елмазов, Иван Джамбазов, Даниела Кръстева, Валентин Ганев и др.07.00Денят започва сутрешен блок с ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 МАЙ

  БНТ 05.40Работилница за играчки - детски тв филм /копродукция, 2017г./06.00Резерват за розови пеликани - ...

  БНТ 05.40Работилница за играчки - детски тв филм /копродукция, 2017г./06.00Резерват за розови пеликани - детски тв филм /България, 2003г./, режисьор Ивайло Джамбазов, в ролите: Кръстьо Лафазанов, Теодор Елмазов, Иван Джамбазов, Даниела Кръстева, Валентин Ганев и др.07.00Денят започва сутрешен блок с ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 МАЙ

  БНТ 06.00История с куче без куче - детски тв филм /България, 1985г./, режисьор Магда Каменова, в ролите: ...

  БНТ 06.00История с куче без куче - детски тв филм /България, 1985г./, режисьор Магда Каменова, в ролите: Яница Стаматова, Мария Стефанова, Коста Цонев, Мариана Димитрова, Петър Слабаков и др.07.00Денят започва сутрешен блок с Христина Христова09.00По света и у нас09.05100% будни11.00Култура.БГ12.00П ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 МАЙ

  БНТ 06.00Най-добрата работа за кучета - документална поредица06.55Пътеки07.40Телепазарен прозорец08.00Ден ...

  БНТ 06.00Най-добрата работа за кучета - документална поредица06.55Пътеки07.40Телепазарен прозорец08.00Денят започва с Георги Любенов10.55Празнично богослужение за Второ Възкресение - пряко предаване от храм "Св. Неделя"12.00По света и у нас12.30Вечните народни песни на България - фолклорен концерт13 ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 МАЙ

  БНТ06.00 Принцът и просякът - детски тв филм /България, 2005г./, режисьор Мариана Евстатиева-Биолчева, в ...

  БНТ06.00 Принцът и просякът - детски тв филм /България, 2005г./, режисьор Мариана Евстатиева-Биолчева, в ролите: Досьо Досев, Иван Ранков, Пламен Димитров, Анета Сотирова и др. 07.40 Телепазарен прозорец 08.00 Денят започва с Георги Любенов 11.00 Туризъм.бг 11.30 Джинс 12.00 По света и у нас 12.30 Б ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 АПРИЛ

  БНТ05:15 Още от деня /п/ 05:40 Странната бутилка, детски тв филм /Сърбия, 2017 г./ 06:00 Слънчеви пера, д ...

  БНТ05:15 Още от деня /п/ 05:40 Странната бутилка, детски тв филм /Сърбия, 2017 г./ 06:00 Слънчеви пера, детски игрален филм /България, 1982 г./, режисьор Пламен Масларов, в ролите Иван Дамасков, Димитър Алексиев, Иван Петрушинов, Боряна Пунчева и др. 07:00 Денят започва, сутрешен блок с Христина Хри ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 АПРИЛ

  БНТ 05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ ...

  БНТ 05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13 ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 АПРИЛ

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен бл ...

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у нас 09:05 100% будни 11:00 Култура.БГ 11:55 Евровизия 2021 - клипове 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 АПРИЛ

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва сутрешен бло ...

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у нас 09:05 100% будни 11:00 Култура.БГ 11:55 Евровизия 2021 - клипове 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 П ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 АПРИЛ

  БНТ  05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва ...

  БНТ  05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 11:55 Ев­ро­ви­зия 2021 - кли­по­ве 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­ ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 АПРИЛ

  БНТ05:30 Феята на цветята, детски тв филм /Хонг Конг, 2017г./ 06:00 Патилата на Спас и Нели, игрален филм ...

  БНТ05:30 Феята на цветята, детски тв филм /Хонг Конг, 2017г./ 06:00 Патилата на Спас и Нели, игрален филм /България, 1987г./, режисьор Георги Стоев, в ролите: Георги Мамалев, Павел Поппандов, Александра и Николета Кочеви, Евгения Баракова и др. 06:55 Пътеки 07:40 Телепазарен прозорец 08:00 До сърцет ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 АПРИЛ

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване/п/ 05:40 Майонезата, детски тв филм /Корея, 2017г./ 06:00 Рабо ...

  БНТ05:10 Още от деня, коментарно предаване/п/ 05:40 Майонезата, детски тв филм /Корея, 2017г./ 06:00 Работилница за играчки, детски тв филм /Тайван, 2017г./ 06:20 Госпожа Динозавър, детски тв филм /България, 2002г./, режисьор Анри Кулев, в ролите: Мария Каварджикова, София Каменарова, Мадлен Зурбек, ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 АПРИЛ

  БНТ05:15 Още от деня коментарно предаване/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва сутрешен блок ...

  БНТ05:15 Още от деня коментарно предаване/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова 09:00 По света и у нас 09:05 100% будни 11:00 Култура.БГ 11:55 Евровизия 2021 - клипове 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 По ...

  Четете още