Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕНВашата наивност и добродетелност в четвъртък ще бъдат причина за неуспеха в делата ви. Той може да им ...

  ОВЕНВашата наивност и добродетелност в четвъртък ще бъдат причина за неуспеха в делата ви. Той може да има и частично значение, но ще ви огорчи, защото е възможно да станете жертва на измама от близък ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН Доброто звездно влияние на небесните фактори в сряда създава условия за градивност в действията и из ...

  ОВЕН Доброто звездно влияние на небесните фактори в сряда създава условия за градивност в действията и изобретателност. Но, от друга страна, много ярко е изразена личната ви експанзивност, която пречи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН Между родените под Овен има много посветили се на военното дело. Днес звездите говорят за вашите усп ...

  ОВЕН Между родените под Овен има много посветили се на военното дело. Днес звездите говорят за вашите успехи и създават добри възможности за постигане в кариерата. Не пропускайте шанса да се докажете. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕН Много успешен ден за придобивки е понеделник за Овен и вероятно мнозина от вас ще имат успешни дейст ...

  ОВЕН Много успешен ден за придобивки е понеделник за Овен и вероятно мнозина от вас ще имат успешни действия в това направление. Лесно ще постигнете договориране за извършване на дадена работа и безпр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕН Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те и бе­ле­жи на­ча­ло­то на един ак­ти­вен пе­ри­од във ва­шия жи­в ...

  ОВЕН Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те и бе­ле­жи на­ча­ло­то на един ак­ти­вен пе­ри­од във ва­шия жи­вот. Днес са въз­мож­ни ня­как­ви прик­лю­че­ния, си­лни емо­ции или важ­ни съ­би­тия. Не­о­б­хо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕННастроени сте оптимистично в събота и ще успеете да завършите планираното за деня. Бъдете уверени в п ...

  ОВЕННастроени сте оптимистично в събота и ще успеете да завършите планираното за деня. Бъдете уверени в положителния резултат относно интересуващ ви въпрос. Достатъчно дълго сте изпълнявали своите зад ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АПРИЛ

  ОВЕННепредвидени събития ще преобърнат плановете ви, ще предизвикат неприятности. Избягвайте словесни сбл ...

  ОВЕННепредвидени събития ще преобърнат плановете ви, ще предизвикат неприятности. Избягвайте словесни сблъсъци, въздържайте се от скандали. Вероятно проблемите засягат личния живот, но сте склонни да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕНСпънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да постиг ...

  ОВЕНСпънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да постигнете желаното от вас, но не се отказвайте от по-нататъшна борба. С течение на времето проблемит ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АПРИЛ

  ОВЕН Успехите във вторник са сигурни при вас, ако сте достатъчно съобразителни и предпазливи. Последното ...

  ОВЕН Успехите във вторник са сигурни при вас, ако сте достатъчно съобразителни и предпазливи. Последното е трудно изпълнимо поради напористата и енергична същност, с която се откроявате. Днес ви закри ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АПРИЛ

  ОВЕНВ понеделник много от зодия Овен ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягос ...

  ОВЕНВ понеделник много от зодия Овен ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията няма да ви доведат до отчаяние, но ще разклатят нервната ви система. П ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АПРИЛ

  ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия п ...

  ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АПРИЛ

  ОВЕН Денят е под­ходящ за обу­че­ние и за ин­те­лек­туал­на ра­бо­та. Парт­ньо­ри­те по биз­нес днес ще б ...

  ОВЕН Денят е под­ходящ за обу­че­ние и за ин­те­лек­туал­на ра­бо­та. Парт­ньо­ри­те по биз­нес днес ще бъ­дат нас­трое­ни да под­крепят доб­ри­те ре­ше­ния. От­но­ше­ния­та с род­ни­ни­те ще се нор­м ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АПРИЛ

  ОВЕННека днес всички от Овен да пристъпят отговорно към задачите си, та така успешно да оползотворите пет ...

  ОВЕННека днес всички от Овен да пристъпят отговорно към задачите си, та така успешно да оползотворите петъчния шанс. Той е изразителен за контакти и делови действия. Благоприятно е развитието и на дел ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АПРИЛ

  ОВЕНЧетвъртък носи разочарования за някои от Овните поради неоправдани надежди. Печалбата, която ще имате ...

  ОВЕНЧетвъртък носи разочарования за някои от Овните поради неоправдани надежди. Печалбата, която ще имате, е частична и неотговаряща на предварителните ви очаквания. Ползотворни контакти в деловия жив ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АПРИЛ

  ОВЕНПредстои ви ползотворен ден, почти няма област, в която на Овните да не им върви. С по-изострено вним ...

  ОВЕНПредстои ви ползотворен ден, почти няма област, в която на Овните да не им върви. С по-изострено внимание действайте днес по отношение на бизнеса, не е лошо да ползвате опита на по-компетентни от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АПРИЛ

  ОВЕН Във вторник успехите на мнозина от вас продължават, но сега трябва да бъдете по-умерени и по-въздърж ...

  ОВЕН Във вторник успехите на мнозина от вас продължават, но сега трябва да бъдете по-умерени и по-въздържани в действията си и да се разграничавате от всякакъв вид неконвенциални постъпки. За повечето ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АПРИЛ

  ОВЕН Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ ...

  ОВЕН Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ра. Ос­вен то­ва не е за пре­неб­рег­ва­не и шан­сът за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Оча­кв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 МАРТ

  ОВЕН Неделя е свър­за­на с пе­ри­од на про­ме­ни във ва­шия жи­вот и мо­же би в та­зи връз­ка днес ще бъ­ ...

  ОВЕН Неделя е свър­за­на с пе­ри­од на про­ме­ни във ва­шия жи­вот и мо­же би в та­зи връз­ка днес ще бъ­де­те дос­та ен­ту­си­а­зи­ра­ни и с при­пов­диг­на­то нас­т­ро­е­ние. За ня­кои Ов­ни са ха­ра ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 МАРТ

  ОВЕН Възникват материални трудности, които може да обтегнат семейните взаимоотношения. Избягвайте скандал ...

  ОВЕН Възникват материални трудности, които може да обтегнат семейните взаимоотношения. Избягвайте скандали. Не ви препоръчвам и да пътувате днес. Ако разчитате, че само така ще разрешите финансов проб ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 МАРТ

  ОВЕНМного от родените под Овен са готови да действат незабавно за осъществяване на деловите си планове и ...

  ОВЕНМного от родените под Овен са готови да действат незабавно за осъществяване на деловите си планове и именно с това дръзновение започвате деня. Последният работен ден няма да се развие според предв ...

  Четете още