Топ теми
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Петък е хубав ден за Овните. Повечето от вас ще изявят своята комбинативност относно финанси. Характ ...

  ОВЕН Петък е хубав ден за Овните. Повечето от вас ще изявят своята комбинативност относно финанси. Характерни са пресметлийските и съразмерни действия, които носят придобивки. В професионално отношени ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Много благоприятен ден за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и на ...

  ОВЕН Много благоприятен ден за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и науката. Предвижда се ярка изява и реализация от вас. Успехът е на ваша страна. Овените не отстъп ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес при Овните започват да се разрешават някои от вашите семейни проблеми, което поражда у вас опти ...

  ОВЕН Днес при Овните започват да се разрешават някои от вашите семейни проблеми, което поражда у вас оптимизъм и успокоение. От друга страна обаче, мнозина от представителите на знака са притеснени. Н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес Овните имат голям шанс за реализация на интересуващите ги въпроси. Още по-големи са възможности ...

  ОВЕН Днес Овните имат голям шанс за реализация на интересуващите ги въпроси. Още по-големи са възможностите ви за провеждане на делови разговори за подписване на работни договори или провеждане на важ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени п ...

  ОВЕН В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени поради проблемите, с които са затрупани. Лоши новини ще помрачат настроението на някои, но други ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 11 – 17 февруари

  В седмицата на Свети Валентин ще усетим влиянието на Уран и Марс. Това може да ни донесе вълнуващи емоции ...

  В седмицата на Свети Валентин ще усетим влиянието на Уран и Марс. Това може да ни донесе вълнуващи емоции, но и разочарования. Любовни експерименти, гняв, силна сексуална енергия... Важно е да не взим ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше ...

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, ч ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю ...

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­бо ...

  ОВЕН За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­ботят. Неп­рия­тнос­ти­те ще въз­ник­нат по­ра­ди спри­ха­вост и не­же­ла­ние да се под­чи­ни­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би ...

  ОВЕН То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би­тия­та не зас­ягат мъ­же­те от зна­ка, но в чет­вър­тък же­ни­те реа­ги­рат по-аде­кват­но. Ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­ ...

  ОВЕН Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­нан­со­ва­та си дей­ност. Бъ­де­те по-дис­крет­ни и ре­зер­ви­ра­ни към чуж­до­то лю­бо­питс­тв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва ...

  ОВЕН Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес, при дру­ги над­дел­яват пре­го­во­ри­те и кон­так­ти­те по де­ло­ви въп­ро­си, а за т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Съществуващата в момента любовна връзка, имаща таен характер, едва ли може да продължи дълго. Възмож ...

  ОВЕН Съществуващата в момента любовна връзка, имаща таен характер, едва ли може да продължи дълго. Възможно е тясно общуване с роднини и познати. Невниманието и привързаността ви може да ликвидират до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Активността е вашият професионален шанс в събота. Денят е много добър и дава възможност за справяне ...

  ОВЕН Активността е вашият професионален шанс в събота. Денят е много добър и дава възможност за справяне с всякакъв вид задачи. За някои се очертава пътуване, свързано е с вашите бизнеспланове. Избягв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Деловите качества на мнозина от Овен са изразителни и ако не се възпирате, ще постигнете забележител ...

  ОВЕН Деловите качества на мнозина от Овен са изразителни и ако не се възпирате, ще постигнете забележителни успехи. В петък, ако става дума за финансови печалби, не може да се пренебрегне фактът, че н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЯНУАРИ

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и ...

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и се налага да балансирате или да изчаквате. Не бива да се гневите в службата си и дома, защото ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЯНУАРИ

  ОВЕН В сряда за Овните не се очакват неблагоприятни влияния. Борбата за придобивки е ярка характеристика ...

  ОВЕН В сряда за Овните не се очакват неблагоприятни влияния. Борбата за придобивки е ярка характеристика на деня и постигането на успех зависи изцяло от вас. Не бива да се гневите или да реагирате ост ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЯНУАРИ

  ОВЕН Вторник има добри показатели за вас. Сега трябва да бъдете неотстъпчиви от намеренията си, за да усп ...

  ОВЕН Вторник има добри показатели за вас. Сега трябва да бъдете неотстъпчиви от намеренията си, за да успеете да ги реализирате. Непостоянността ще ви попречи да постигнете добър резултат. Някои от Ов ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЯНУАРИ

  ОВЕН Денят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти ...

  ОВЕН Денят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти с жени, които ще помогнат за положителните ви действия. Домът е мястото, където днес ще се чувс ...

  Четете още