Топ теми
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЯНУАРИ

  ОВЕНВ петък при повечето от Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение вследствие ...

  ОВЕНВ петък при повечето от Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение вследствие натоварената ви седмица. Сблъскали сте се с обиди, разочарования и загуби. Като професионален ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЯНУАРИ

  ОВЕНЗа Овните четвъртък е благоприятен, носи промени в бизнеса и професията, като по този начин се създав ...

  ОВЕНЗа Овните четвъртък е благоприятен, носи промени в бизнеса и професията, като по този начин се създават нови условия за вашата реализация. Денят е положителен и от финансова гледна точка. Някои ще ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЯНУАРИ

  ОВЕНСряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъща ...

  ОВЕНСряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщата си агресивност, може да се сблъскате с неочаквани неприятности. Следете поведението си на ра ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЯНУАРИ

  ОВЕНВторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. П ...

  ОВЕНВторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Предстои ви среща с високопоставени хора, които ще ви натоварят с допълнителни задачи. Ядовете и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЯНУАРИ

  ОВЕНВ понеделник голяма част от Овните са притеснени от въображаеми неприятности. Истина е, че те са таки ...

  ОВЕНВ понеделник голяма част от Овните са притеснени от въображаеми неприятности. Истина е, че те са такива и най-добре е въобще да не обръщате внимание на слухове или на някакви смътни и неясни усеща ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЯНУАРИ

  ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те ...

  ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЯНУАРИ

  ОВЕН Днес някои от Овен ще са нас­трое­ни за ак­ти­вен спорт, най-ве­роя­тно ще за­ми­нат на ски с прия­т ...

  ОВЕН Днес някои от Овен ще са нас­трое­ни за ак­ти­вен спорт, най-ве­роя­тно ще за­ми­нат на ски с прия­те­ли. Дъл­гоо­чак­ва­та по­чив­ка ще ви за­ре­ди с но­ви си­ли и нас­трое­ние. Да­ми­те ще нап­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЯНУАРИ

  ОВЕНПетък е с прекрасни характеристики и ви дава блестящи възможности. Денят е много печеливш, стига по-с ...

  ОВЕНПетък е с прекрасни характеристики и ви дава блестящи възможности. Денят е много печеливш, стига по-сериозно да се заемете с делата си. Необходима е по-настойчива ангажираност от днес, тъй като им ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ЯНУАРИ

  ОВЕНВ четвъртък Овните ще предизвикат разговори или ще бъдат въвлечени в оживен спор с роднини на тема фи ...

  ОВЕНВ четвъртък Овните ще предизвикат разговори или ще бъдат въвлечени в оживен спор с роднини на тема финанси, вероятно свързан с наследство и някои неизяснени обстоятелства. Денят не е особено прият ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЯНУАРИ

  ОВЕННастойчиви, спокойни и целеустремени в сряда, Овните имат шанс за реализация. Той е най-силно изразен ...

  ОВЕННастойчиви, спокойни и целеустремени в сряда, Овните имат шанс за реализация. Той е най-силно изразен при вашите срещи и контакти в обществото, на които трябва да се отнесете с по-голямо внимание ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

  ОВЕН Втор­ник е нап­рег­нат ден за Ов­ни­те. Из­пъл­нен е с без­по­кой­ство и неп­рия­тни но­ви­ни за вас ...

  ОВЕН Втор­ник е нап­рег­нат ден за Ов­ни­те. Из­пъл­нен е с без­по­кой­ство и неп­рия­тни но­ви­ни за вас. За­па­зе­те спо­кой­ствие и не от­да­вай­те осо­бе­но зна­че­ние на то­ва. Ва­ша­та реа­ли­за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЯНУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те неочак-вано из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те неочак-вано из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до па­ри. Спо­кой­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, но ще е с лош къс­мет за вас и ще б ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

  ОВЕН Неделя е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те ...

  ОВЕН Неделя е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те с доб­ри ин­вес­ти­ции. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не по оби­кно­ве­ния на­чин, но са­мо вие сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се н ...

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се на пъ­лен ре­лакс в прия­тни раз­го­во­ри. Вие сте пос­ло­вич­ни ки­но­ма­ни, за­то­ва днес ви с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЯНУАРИ

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В доб ...

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В добра форма сте и ще успеете да се възползвате от обстоятелствата за деня. За някои се предвиждат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЯНУАРИ

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия д ...

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия душевен баланс и няма да ви е трудно да го изявите под формата на търпение. За повечето от вас п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЯНУАРИ

  ОВЕННастойчиви, спокойни и целеустремени в сряда, Овните имат шанс за реализация. Той е най-силно изразен ...

  ОВЕННастойчиви, спокойни и целеустремени в сряда, Овните имат шанс за реализация. Той е най-силно изразен при вашите срещи и контакти в обществото, на които трябва да се отнесете с по-голямо внимание ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЯНУАРИ

  ОВЕНВторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия ...

  ОВЕНВторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно. Действията на някои от вас в комбинация с приятели ще ви до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЯНУАРИ

  ОВЕНПонеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възм ...

  ОВЕНПонеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възможности за разрешаването на повече от тях. Силите и лидерските енергии, които сега притежавате ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

  ОВЕН Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат ...

  ОВЕН Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния, при ня­кои пре­рас­на­ли в за­гу­би. Па­зе­те про­фе­си­о­нал­ния си прес­тиж и се ...

  Четете още