Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 21 АПРИЛ

  ОВЕНТруден е вторник. Доста препятствия има на вашия път, а и неприятни случаи, които говорят за някаква ...

  ОВЕНТруден е вторник. Доста препятствия има на вашия път, а и неприятни случаи, които говорят за някаква парична измама, свързана с работата ви. Интересна среща очакват някои от вас, вероятно с човек, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АПРИЛ

  ОВЕНГоляма част от Овните ще бъдат зарадвани днес от изгодни възможности в любовната сфера. Освен това не ...

  ОВЕНГоляма част от Овните ще бъдат зарадвани днес от изгодни възможности в любовната сфера. Освен това не е за пренебрегване и шансът за професионална реализация. Очаква ви хубава промяна, за някои се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕНДнеш­ни­ят неделен ден има двойнс­т­ве­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. Ще ви се на­ло­жи да пре­о­до­л ...

  ОВЕНДнеш­ни­ят неделен ден има двойнс­т­ве­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. Ще ви се на­ло­жи да пре­о­до­ле­е­те труд­нос­ти, за да ре­а­ли­зи­ра­те стре­ме­жи­те си, но са­мо ако пос­тъп­ва­те ра­зум­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕНДнес ва­ши­те ус­пе­хи в лю­бов­та ще бъ­дат пряко свър­за­ни със си­ла­та на ва­шия ин­те­лект и еру ...

  ОВЕНДнес ва­ши­те ус­пе­хи в лю­бов­та ще бъ­дат пряко свър­за­ни със си­ла­та на ва­шия ин­те­лект и еру­ди­ция. Няма да има­те ре­ша­ва­ща роля при взи­ма­не на ре­ше­ние, свър­за­но с нас­ледс­тво. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕНПредстои ви ползотворен ден, почти няма област, в която на Овните да не им върви. С по-изострено вним ...

  ОВЕНПредстои ви ползотворен ден, почти няма област, в която на Овните да не им върви. С по-изострено внимание действайте днес по отношение на бизнеса, не е лошо да ползвате опита на по-компетентни от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕНДнес ви е щастлив ден, въпреки че ще се разгневите от прекалената намеса на партньор в дейността ви. ...

  ОВЕНДнес ви е щастлив ден, въпреки че ще се разгневите от прекалената намеса на партньор в дейността ви. Вие сами сте му дали картбланш, но днес е по-добре да парирате любопитството и недискретността ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕНПозовавайки се на интелектуалните си наклонности, Овните активно се впускат в своите задължения. Сряд ...

  ОВЕНПозовавайки се на интелектуалните си наклонности, Овните активно се впускат в своите задължения. Сряда е много добър ден за математиците и бизнесмените. Денят е с много благоприятни предзнаменован ...

  Четете още
 • Тези зодии са обречени на вечно страдание

  Вднешните тежки времена все още се срещат добри хора. Те винаги са готови да помогнат и да подадат ръка н ...

  Вднешните тежки времена все още се срещат добри хора. Те винаги са готови да помогнат и да подадат ръка на човек в беда. И го правят, без някой да ги моли за помощ, защото са много внимателни и з ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕН Използвайте първата част на деня за планиране и за довършване на стари задачи. Финансовото състояние ...

  ОВЕН Използвайте първата част на деня за планиране и за довършване на стари задачи. Финансовото състояние на семейството ще се подобрява и можете да си позволите повече удоволствия. Утрешният ден ще е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­на е, че те са та­ки­ва и най-доб­ре е въоб­ще да не об­ръ­ща­те вни­ма­ние на слу­хо­ве или на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АПРИЛ

  ОВЕННеделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те и бе­ле­жи на­ча­ло­то на един ак­ти­вен пе­риод във ва­шия жи­вот ...

  ОВЕННеделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те и бе­ле­жи на­ча­ло­то на един ак­ти­вен пе­риод във ва­шия жи­вот. Днес са въз­мож­ни някак­ви сил­ни емо­ции или важ­ни съ­би­тия. Необ­хо­ди­мо е да бъ­де­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АПРИЛ

  ОВЕНПовишени са възможностите ви за активност в обществото и сферата на бизнеса. Някои от вас са притесне ...

  ОВЕНПовишени са възможностите ви за активност в обществото и сферата на бизнеса. Някои от вас са притеснени по финансови причини, но не за дълго. В работата ви има проблеми, които днес ще ви притесняв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕН Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един не осо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през ко ...

  ОВЕН Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един не осо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през кой­то са би­ли страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния. Пред вас се от­к­ри­ват но­в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АПРИЛ

  ОВЕНЧетвъртък дава нови надежди за делова реализация. Денят никак не е лек, но ще свършите доста добра ра ...

  ОВЕНЧетвъртък дава нови надежди за делова реализация. Денят никак не е лек, но ще свършите доста добра работа. Изнервени сте и лесно може да бъдете въвлечени в конфликт. Внимавайте, защото последиците ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АПРИЛ

  ОВЕНЗа Овните сряда е успешна, като ще се опитат да наложат личното си отношение за дадени хора. В случая ...

  ОВЕНЗа Овните сряда е успешна, като ще се опитат да наложат личното си отношение за дадени хора. В случая някои от вас ще постигнат само конфронтация и приятелска раздяла. Мнозина от вас имат основани ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АПРИЛ

  ОВЕНВторник е успешен ден за вас, той е добър показател за родените под Овен. Предимно контактите ще запъ ...

  ОВЕНВторник е успешен ден за вас, той е добър показател за родените под Овен. Предимно контактите ще запълнят този вторник при вас и те ще донесат радостни новини на мнозина. Става въпрос за срещи с п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АПРИЛ

  ОВЕНОвните са податливи на финансови мошеничества спрямо тях в понеделник, ще претърпите загуби. Бъдете в ...

  ОВЕНОвните са податливи на финансови мошеничества спрямо тях в понеделник, ще претърпите загуби. Бъдете внимателни. Има вероятност да сте много притеснени по повод лошо известие. Характеристиката на п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АПРИЛ

  ОВЕНПри Овните в неделя е засилен стремежът за осъществяване. Имате доста работа и много ангажименти, кои ...

  ОВЕНПри Овните в неделя е засилен стремежът за осъществяване. Имате доста работа и много ангажименти, които възнамерявате да изпълните, но с всичко наведнъж няма да можете да се справите. Склонни сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АПРИЛ

  ОВЕН По­я­вя­ва се но­ва яс­но­та в де­ла­та ви, ко­я­то мо­же би ще изис­ка от вас да се от­ка­же­те от ...

  ОВЕН По­я­вя­ва се но­ва яс­но­та в де­ла­та ви, ко­я­то мо­же би ще изис­ка от вас да се от­ка­же­те от до­се­гаш­ни­те пла­но­ве и ам­би­ции. Не е из­к­лю­че­но ня­кои Ов­ни да по­лу­чат неп­ри­я­т­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АПРИЛ

  ОВЕН Пе­тък ще ви по­да­ри мно­го ус­мив­ки, има­те шанс за осъ­щест­вява­не на ва­ши ам­би­ции, доб­ри к ...

  ОВЕН Пе­тък ще ви по­да­ри мно­го ус­мив­ки, има­те шанс за осъ­щест­вява­не на ва­ши ам­би­ции, доб­ри кон­так­ти, про­фе­сио­на­лен и со­циа­лен прос­пе­ри­тет. Бла­гоп­рия­тен ден за ва­ши­те фи­на ...

  Четете още