Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би ...

  ОВЕН То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би­тия­та не зас­ягат мъ­же­те от зна­ка, но в чет­вър­тък же­ни­те реа­ги­рат по-аде­кват­но. Ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­ ...

  ОВЕН Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­нан­со­ва­та си дей­ност. Бъ­де­те по-дис­крет­ни и ре­зер­ви­ра­ни към чуж­до­то лю­бо­питс­тв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва ...

  ОВЕН Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес, при дру­ги над­дел­яват пре­го­во­ри­те и кон­так­ти­те по де­ло­ви въп­ро­си, а за т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Съществуващата в момента любовна връзка, имаща таен характер, едва ли може да продължи дълго. Възмож ...

  ОВЕН Съществуващата в момента любовна връзка, имаща таен характер, едва ли може да продължи дълго. Възможно е тясно общуване с роднини и познати. Невниманието и привързаността ви може да ликвидират до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Активността е вашият професионален шанс в събота. Денят е много добър и дава възможност за справяне ...

  ОВЕН Активността е вашият професионален шанс в събота. Денят е много добър и дава възможност за справяне с всякакъв вид задачи. За някои се очертава пътуване, свързано е с вашите бизнеспланове. Избягв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Деловите качества на мнозина от Овен са изразителни и ако не се възпирате, ще постигнете забележител ...

  ОВЕН Деловите качества на мнозина от Овен са изразителни и ако не се възпирате, ще постигнете забележителни успехи. В петък, ако става дума за финансови печалби, не може да се пренебрегне фактът, че н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЯНУАРИ

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и ...

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и се налага да балансирате или да изчаквате. Не бива да се гневите в службата си и дома, защото ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЯНУАРИ

  ОВЕН В сряда за Овните не се очакват неблагоприятни влияния. Борбата за придобивки е ярка характеристика ...

  ОВЕН В сряда за Овните не се очакват неблагоприятни влияния. Борбата за придобивки е ярка характеристика на деня и постигането на успех зависи изцяло от вас. Не бива да се гневите или да реагирате ост ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЯНУАРИ

  ОВЕН Вторник има добри показатели за вас. Сега трябва да бъдете неотстъпчиви от намеренията си, за да усп ...

  ОВЕН Вторник има добри показатели за вас. Сега трябва да бъдете неотстъпчиви от намеренията си, за да успеете да ги реализирате. Непостоянността ще ви попречи да постигнете добър резултат. Някои от Ов ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЯНУАРИ

  ОВЕН Денят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти ...

  ОВЕН Денят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти с жени, които ще помогнат за положителните ви действия. Домът е мястото, където днес ще се чувс ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЯНУАРИ

  ОВЕН При­бър­за­ни­те дей­ствия днес мо­же са­мо да ви нав­редят. Ако оба­че се зае­ме­те ене­ргич­но и р ...

  ОВЕН При­бър­за­ни­те дей­ствия днес мо­же са­мо да ви нав­редят. Ако оба­че се зае­ме­те ене­ргич­но и ре­ши­тел­но да пла­ни­ра­те бъ­де­щи­те си дей­ствия, ще се рад­ва­те и на влия­тел­ни про­тек­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю ...

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЯНУАРИ

  ОВЕНПетък е много добър за вашите контакти, а напредъкът при мнозина има отношение към финансите. Известн ...

  ОВЕНПетък е много добър за вашите контакти, а напредъкът при мнозина има отношение към финансите. Известни неприятности могат да последват в службата ви, но те са временни и в много случаи неосновател ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЯНУАРИ

  ОВЕНМнозина от Овните днес са отдадени на размисъл. Професионалният ден се ограничава с много работа, коя ...

  ОВЕНМнозина от Овните днес са отдадени на размисъл. Професионалният ден се ограничава с много работа, която изцяло ще ви погълне. Важно е да се справите, защото от това зависи и финансовото ви удовлет ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ЯНУАРИ

  ОВЕНСряда е кризисен ден за Овните въпреки прекрасните възможности пред вас. Някои са здравословно неразп ...

  ОВЕНСряда е кризисен ден за Овните въпреки прекрасните възможности пред вас. Някои са здравословно неразположени. Лошите новини, силни спънки или огорчения доста ви влияят, но това не може да стане пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЯНУАРИ

  ОВЕНВторник е доста труден ден за Овните. Домашни неприятности ще ви притесняват през целия ден. Изключит ...

  ОВЕНВторник е доста труден ден за Овните. Домашни неприятности ще ви притесняват през целия ден. Изключително внимание трябва да проявят бизнесмените днес. Бъдете много бдителни към вашите партньори - ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

  ОВЕНВ понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен тов ...

  ОВЕНВ понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЯНУАРИ

  ОВЕН Тази неделя не пропилявайте времето си у дома. Навън ви очакват много по-приятни моменти. Оставете м ...

  ОВЕН Тази неделя не пропилявайте времето си у дома. Навън ви очакват много по-приятни моменти. Оставете мързела на страна и се раздвижете. ТЕЛЕЦ Днес нещата няма да се развиват по вашия вкус и това мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

  ОВЕН Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодо ...

  ОВЕН Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодове - независимо дали се отнася до материални печалби или емоционална удовлетвореност. За някои ...

  Четете още