Refan-728×90-July-2019
Хороскоп
 • Седмичен любовен хороскоп 7 – 13 октомври

  Овен Желанието ви да въздействате върху решенията на половинката ще бъде посрещнато с неприязън. Не е изк ...

  Овен Желанието ви да въздействате върху решенията на половинката ще бъде посрещнато с неприязън. Не е изключено да решите, че това е достатъчен повод за да сложите край на връзката си. Ще сте изключит ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ОКТОМВРИ

  ОВЕНЗа повечето от вас понеделник е пълен с късмет - професионалният ден е положителен, делата ви ще се д ...

  ОВЕНЗа повечето от вас понеделник е пълен с късмет - професионалният ден е положителен, делата ви ще се движат качествено и достатъчно бързо, имате възможност за финансови придобивки. Онези от знака, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ОКТОМВРИ

  ОВЕНХубав ден, ще имате на много хора да се обадите, а и да празнувате.Подходящ ден за срещи и разговори, ...

  ОВЕНХубав ден, ще имате на много хора да се обадите, а и да празнувате.Подходящ ден за срещи и разговори, но не особено сериозни, но също и за събиране на информация и уреждане на някои дребни неща. Т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В събота ще се наложи да вземете самостоятелно решение. Не се поддавайте на изкушението да прехвърли ...

  ОВЕН В събота ще се наложи да вземете самостоятелно решение. Не се поддавайте на изкушението да прехвърлите отговорността на някой друг. В работата нямате нужда от никакви съвети, трябва по-тясно да о ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ОКТОМВРИ

  ОВЕНПазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе петък може да ...

  ОВЕНПазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе петък може да се нарече печеливш, тъй като за мнозина възникват благоприятни условия за материална реализаци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ОКТОМВРИ

  ОВЕН За успешното развитие на четвъртък при вас е необходимо повече търпение, защото поне по отношение на ...

  ОВЕН За успешното развитие на четвъртък при вас е необходимо повече търпение, защото поне по отношение на финансите ще имате някакви задръжки. За служебната си реализация много от Овен трябва да избер ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Определението за сряда е свързано с проекти за печалба. Овните ще имат повод както за смесена радост ...

  ОВЕН Определението за сряда е свързано с проекти за печалба. Овните ще имат повод както за смесена радост, така и за размисъл по въпроси, касаещи социалното ви положение. За делови живот сте в много с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ОКТОМВРИ

  ОВЕНДнес трябва да бъдете критични към съобщения и новини, възможно е да получите лъжлива информация за п ...

  ОВЕНДнес трябва да бъдете критични към съобщения и новини, възможно е да получите лъжлива информация за пари. Не е изключено предателство от приятел или разочарование от шеф, който няма да спази обеща ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес сте превъзбудени, импулсивни и трудно се контролирате. В много случаи това ще пречи на правилна ...

  ОВЕН Днес сте превъзбудени, импулсивни и трудно се контролирате. В много случаи това ще пречи на правилната ви преценка и действията в делови и личен аспект. Точно днес не изяснявайте отношенията си с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ...

  ОВЕН Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ви ще се осъ­щес­т­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, ко­и­то са ви не­о­б­хо­ди­ми. Въп­ре­ки вси ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН   В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­н ...

  ОВЕН   В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция във връз­ка с някак­ви па­ри и от­нас­яща се до ва­ш ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя щ ...

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя ще бъ­де по­ло­жи­тел­на, проя­ве­те ак­тив­ност и къс­ме­тът ще ви прид­ру­жа­ва навс­якъ­де. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пред­прием­чи­ви и ще дей­стват бър­зо и пре­циз­но. Без­по­кой­ство­то на мно­зи­н ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пред­прием­чи­ви и ще дей­стват бър­зо и пре­циз­но. Без­по­кой­ство­то на мно­зи­на се свър­зва с ра­бо­та­та и об­щес­тве­ни­те за­дъл­же­ния или про­фе­сио­нал­ни­те взаи­моот ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те трябва да се съоб­раз­яват с всич­ки об­стоя­телс­тва око­ло се­бе си. Бъ­де­те вни­ма ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те трябва да се съоб­раз­яват с всич­ки об­стоя­телс­тва око­ло се­бе си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни при кон­так­ти в служ­ба­та и на дру­ги мес­та, ка­то се стре­ми­те да не про­пус­ка­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Няма при­чи­на да се ого­рча­ва­те и да смята­те, че ще нас­тъ­пи неп­рия­тен об­рат в де­ла­та ви. ...

  ОВЕН Няма при­чи­на да се ого­рча­ва­те и да смята­те, че ще нас­тъ­пи неп­рия­тен об­рат в де­ла­та ви. То­ва усе­ща­не не от­го­варя на ис­ти­на­та и вие го има­те на ба­за­та на съм­не­ния­та, кои­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Хубав ден, почивен. Радвайте се на живота, за да Ви се радва и той. Възможности за забавления съвсем ...

  ОВЕН Хубав ден, почивен. Радвайте се на живота, за да Ви се радва и той. Възможности за забавления съвсем няма да Ви липсват. Най-важното е да решите какво искате. ТЕЛЕЦ Днес ще сте много по-уверени в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Нещата ще са малко претоварени, но ако се отнасяте с нужното уважение към хората около вас, няма да ...

  ОВЕН Нещата ще са малко претоварени, но ако се отнасяте с нужното уважение към хората около вас, няма да имате неприятности. Ден за поставяне на цели и обобщаване на резултати. ТЕЛЕЦОпитите ви да науч ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Проблемите, пред които сте изправени сега, напълно ви обезкуражават. Точно това трябва да избегнете ...

  ОВЕН Проблемите, пред които сте изправени сега, напълно ви обезкуражават. Точно това трябва да избегнете и да не се поддавате на негативни влияния. Събота е денят, който ще изпита вашата решителност, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За Овните петък не е ден за работа, ще възникнат неприятности поради сприхавост и нежелание да се по ...

  ОВЕН За Овните петък не е ден за работа, ще възникнат неприятности поради сприхавост и нежелание да се подчините на служебно нареждане, което е във ваша вреда. За други денят ще бъде успешен и мнозина ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕНВ четвъртък е характерен успехът във финансови операции. Някои от вас поради материални трудности в д ...

  ОВЕНВ четвъртък е характерен успехът във финансови операции. Някои от вас поради материални трудности в дома и семейството ще прибегнат до хазарт и други начини за набавяне на пари. Много късметлийски ...

  Четете още