Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕНВ четвъртък е характерен успехът във финансови операции. Някои от вас поради материални трудности в д ...

  ОВЕНВ четвъртък е характерен успехът във финансови операции. Някои от вас поради материални трудности в дома и семейството ще прибегнат до хазарт и други начини за набавяне на пари. Много късметлийски ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Сряда е дос­та ва­жен и съ­щев­ре­мен­но спе­циа­лен ден за Ов­ни­те, осо­бе­но за оне­зи, кои­то са ...

  ОВЕН Сряда е дос­та ва­жен и съ­щев­ре­мен­но спе­циа­лен ден за Ов­ни­те, осо­бе­но за оне­зи, кои­то са при­тес­не­ни по въп­ро­си за па­ри. Ще ви бъдe от­пра­ве­но пред­ло­же­ние за дей­ствие, кое­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕНВъв вторник сте затруднени от липсата на яснота по интересуващи ви въпроси. Мнозина ще се опитат да с ...

  ОВЕНВъв вторник сте затруднени от липсата на яснота по интересуващи ви въпроси. Мнозина ще се опитат да си набавят информация, което обикновено е гаранция за успех, но няма да е възможно да се възполз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН В понеделник действащата обстановка не ви е много ясна, но всичко се развива по обикновения начин и ...

  ОВЕН В понеделник действащата обстановка не ви е много ясна, но всичко се развива по обикновения начин и в познатия ви ритъм. Може да се говори, че ще имате успех, но той е по-скоро морален и дори емо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше ...

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, ч ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но щ ...

  ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но ще се при­тесн­ява­те за слу­жеб­ни за­да­чи за ре­ша­ва­не, кои­то сте от­ло­жи­ли по обя­сни­м ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕНЕдинствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили ...

  ОВЕНЕдинствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили и умения, за да постигнете своите цели и стремежи. Засиленото чувство за дом и семейство ще бъд ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕНЧетвъртък е малко кризисен по отношение на деловите задачи, но ако сте достатъчно деятелни, ще постиг ...

  ОВЕНЧетвъртък е малко кризисен по отношение на деловите задачи, но ако сте достатъчно деятелни, ще постигнете желаните резултати. Възможно е да имате повече професионална работа, но ще се справите бле ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес Овните са объркани и са склонни да загубят своята далновидност относно проектите си. Съсредоточ ...

  ОВЕН Днес Овните са объркани и са склонни да загубят своята далновидност относно проектите си. Съсредоточавате усилията си в “правене на пир”, а това ви лишава от възможността да забележите добрите пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Денят ви за­вар­ва в със­тоя­ние на ак­тив­но дви­же­ние нап­ред към пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та ...

  ОВЕН Денят ви за­вар­ва в със­тоя­ние на ак­тив­но дви­же­ние нап­ред към пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та и в тър­се­не на свое­то място. Не се опа­сявай­те, че някой ще се опи­та да ви въз­пре, се­га ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та ...

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та или да взе­ме­те се­риоз­но ре­ше­ние, от­нас­ящо се до ва­ша­та ра­бо­та. Денят ще ви до­не­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Не пре­кар­вай­те деня в спо­ро­ве и пре­ре­ка­ния, как­ва­то е наг­ла­са­та на мно­зи­на днес. Ще н ...

  ОВЕН Не пре­кар­вай­те деня в спо­ро­ве и пре­ре­ка­ния, как­ва­то е наг­ла­са­та на мно­зи­на днес. Ще нау­чи­те за не­поз­на­ти за вас слу­жеб­ни де­ла. Но­ви­ни­те ще ока­жат по­ло­жи­тел­но влия­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но щ ...

  ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но ще се при­тесн­ява­те за слу­жеб­ни за­да­чи за ре­ша­ва­не, кои­то сте от­ло­жи­ли по обя­сни­м ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. ...

  ОВЕН Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. При ед­ни от вас той е в де­ло­ви план и на про­фе­сио­нал­но ни­во, а за дру­ги ще бъ­де са­мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕНВ четвъртък Овните са с твърдото намерение да осъществят всичките си планове за деня. Обаче той ще се ...

  ОВЕНВ четвъртък Овните са с твърдото намерение да осъществят всичките си планове за деня. Обаче той ще се окаже доста тежък за много от вас. Бъдете мобилизирани и внимателни в работата си в службата. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕНСряда е успешен ден за Овните и бележи началото на един активен период във вашия живот. Днес са възмо ...

  ОВЕНСряда е успешен ден за Овните и бележи началото на един активен период във вашия живот. Днес са възможни някакви силни емоции или важни събития. Необходимо е да бъдете настойчиви в осъществяването ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Вторник е добър ден и отбелязва стабилизация при много от вас. На първо време тя има отношение към в ...

  ОВЕН Вторник е добър ден и отбелязва стабилизация при много от вас. На първо време тя има отношение към вашия професионален начин на живот, но трябва да бъдете по-наблюдателни през днешния ден и актив ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас б ...

  ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се "спъ­ва­ха" неп­рес­тан­но ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват ...

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Денят и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 АВГУСТ

  ОВЕН Мно­го бла­гоп­рия­тно вре­ме за всякак­ви ори­ги­нал­ни ини­циа­ти­ви. Най-ус­пеш­ни ще са ме­роп­р ...

  ОВЕН Мно­го бла­гоп­рия­тно вре­ме за всякак­ви ори­ги­нал­ни ини­циа­ти­ви. Най-ус­пеш­ни ще са ме­роп­рия­тия­та, има­щи за цел ко­лек­тив­но бла­го, а не ли­чен ус­пех или пос­ти­га­не на някак­ва ...

  Четете още