Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮНИ

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В доб ...

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В добра форма сте и ще успеете да се възползвате от обстоятелствата за деня. За някои се предвиждат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЮНИ

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия д ...

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия душевен баланс и няма да ви е трудно да го изявите под формата на търпение. За повечето от вас п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЮНИ

  ОВЕНСряда е нервен ден и повечето от Овен ще се чудят с какво по-напред да се справят. Неуравновесени сте ...

  ОВЕНСряда е нервен ден и повечето от Овен ще се чудят с какво по-напред да се справят. Неуравновесени сте, липсва ви вярна координация и това може да доведе до грешки. Внимавайте, подобно поведение мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЮНИ

  ОВЕНВторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се ок ...

  ОВЕНВторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се оказва несериозното ви отношение към служебните задължения. Не е изключено да възникнат крайно тр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЮНИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то от вас през ра­ ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то от вас през ра­бот­ния ден, но той няма да до­не­се ни­що за­до­во­ли­тел­но. Ин­те­ре­сен мо­мент днес се свъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 МАЙ

  ОВЕН Възможни са трудности за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. Това би ...

  ОВЕН Възможни са трудности за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. Това би било крайно неприятно, тъй като, както и преди, се нуждаете от тяхната подкрепа и одобрение. ТЕ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 МАЙ

  ОВЕНВъзможни са трудности в събота за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. ...

  ОВЕНВъзможни са трудности в събота за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. Това би било крайно неприятно, тъй като, както и преди, се нуждаете от тяхната подкрепа и одобр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 МАЙ

  ОВЕННе ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, ...

  ОВЕННе ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, че ги преследва малшанс. Ще възникне предложение да извършите дадена работа срещу заплащане, не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 МАЙ

  ОВЕНЧетвъртък е блестящ ден за Овните. Повишена е вашата жизнена енергия, а действията ви са точни и дина ...

  ОВЕНЧетвъртък е блестящ ден за Овните. Повишена е вашата жизнена енергия, а действията ви са точни и динамични. Мнозина са приключили със задълженията си от служебен характер и спокойно могат да се от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 МАЙ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­ ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­при­зи­ра, тъй че денят се оп­ре­деля ка­то ва­жен за вас. Ве­роя­тно нео­чак­ва­ни па­ри ще до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 МАЙ

  ОВЕНВторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се ок ...

  ОВЕНВторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се оказва несериозното ви отношение към служебните задължения. Не е изключено да възникнат крайно тр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 МАЙ

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то от вас през ра­ ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то от вас през ра­бот­ния ден, но той няма да до­не­се ни­що за­до­во­ли­тел­но. Ин­те­ре­сен мо­мент днес се свъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 МАЙ

  ОВЕНПри Овните в неделя е засилен стремежът за осъществяване. Имате доста работа и много ангажименти, кои ...

  ОВЕНПри Овните в неделя е засилен стремежът за осъществяване. Имате доста работа и много ангажименти, които възнамерявате да изпълните, но с всичко наведнъж няма да можете да се справите. Склонни сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 МАЙ

  ОВЕН Съ­бо­та ще е спо­кой­на и прия­тна за по­ве­че­то пред­ста­ви­те­ли на зна­ка. Не се при­тесн­явай­ ...

  ОВЕН Съ­бо­та ще е спо­кой­на и прия­тна за по­ве­че­то пред­ста­ви­те­ли на зна­ка. Не се при­тесн­явай­те да ис­ка­те по­мощ от своя лю­бим чо­век. В то­ва няма ни­що срам­но и по то­зи на­чин въоб­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 МАЙ

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В доб ...

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В добра форма сте и ще успеете да се възползвате от обстоятелствата за деня. За някои се предвиждат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 МАЙ

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия д ...

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия душевен баланс и няма да ви е трудно да го изявите под формата на търпение. За повечето от вас п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 МАЙ

  ОВЕНСряда е нервен ден и повечето от Овен ще се чудят с какво по-напред да се справят. Неуравновесени сте ...

  ОВЕНСряда е нервен ден и повечето от Овен ще се чудят с какво по-напред да се справят. Неуравновесени сте, липсва ви вярна координация и това може да доведе до грешки. Внимавайте, подобно поведение мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 МАЙ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та или биз­не­са. Въз­ник­ват проб­ле­ми, кои­то на то­зи етап са труд­но раз­ре­ши­ми. Трябва да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 МАЙ

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 МАЙ

  ОВЕНВ неделя за Овните на преден план изпъкват грижите за всекидневието, които се свързват с професионалн ...

  ОВЕНВ неделя за Овните на преден план изпъкват грижите за всекидневието, които се свързват с професионални и парични въпроси. Повечето от знака проявяват благоразумие, което е сигурност без постигане ...

  Четете още