Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 27 НОЕМВРИ

  ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ...

  ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва­ри пси­хи­ка­та ви и не е из­клю­че­но неу­сет­но да до­пус­не­те греш­ки. Ус­по­ко ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 НОЕМВРИ

  ОВЕНЗа вашия просперитет е необходимо в четвъртък да действате в обединение с други хора. Обикновено Овни ...

  ОВЕНЗа вашия просперитет е необходимо в четвъртък да действате в обединение с други хора. Обикновено Овните разчитат на собствените си възможности, но днес е по-добре да обедините усилията си за пости ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 НОЕМВРИ

  ОВЕНВ лошо настроение започвате сряда, дори сте загубили интерес към днешните си планове. За някои неприя ...

  ОВЕНВ лошо настроение започвате сряда, дори сте загубили интерес към днешните си планове. За някои неприятностите са лични, за други - финансови, но пък ще имате успех в служебните задачи. Във важен п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 НОЕМВРИ

  ОВЕНВъв вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, ...

  ОВЕНВъв вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 НОЕМВРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас б ...

  ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се "спъ­ва­ха" неп­рес­тан­но ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 НОЕМВРИ

  ОВЕНТова е ден, в който да се огледа в очите на другите. Ще може да се осведомите по-добре за промените, ...

  ОВЕНТова е ден, в който да се огледа в очите на другите. Ще може да се осведомите по-добре за промените, които са настъпили с вас. ТЕЛЕЦПрез този ден избягвайте споровете. Много лесно най-безобидният ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 НОЕМВРИ

  ОВЕНОвни, възползвайте се от всички сили и умения, които притежавате, за да постигнете безпрепятствено св ...

  ОВЕНОвни, възползвайте се от всички сили и умения, които притежавате, за да постигнете безпрепятствено своите цели и стремежи. Засиленото чувство за дом и семейство ще бъде мощен двигател за действият ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 НОЕМВРИ

  ОВЕН Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­н ...

  ОВЕН Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да ви из­нервят и по то­зи на­чин да пре­диз­ви­ка­те собс ...

  Четете още
 • 2021 година ще бъде невероятна за тези 6 зодии

  Следващата година е подготвила много изненади за някои от зодиите. Годината ще бъде наситена с щастливи с ...

  Следващата година е подготвила много изненади за някои от зодиите. Годината ще бъде наситена с щастливи събития, радостни емоции и много хубави преживявания. Ето кои са 4-те  зодии, за които годината ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 НОЕМВРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про ...

  ОВЕН В чет­вър­тък мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с мно­го ра­бо­та, коя­то из­цяло ще ви по­гъл­не. Важ­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

  ОВЕНОп­ре­де­ле­ние­то за сряда е свър­за­но с проек­ти за пе­чал­ба. Ов­ни­те ще имат по­вод как­то за с ...

  ОВЕНОп­ре­де­ле­ние­то за сряда е свър­за­но с проек­ти за пе­чал­ба. Ов­ни­те ще имат по­вод как­то за сме­се­на ра­дост, та­ка и за раз­ми­съл по въп­ро­си, ка­сае­щи со­циал­но­то ви по­ло­же­ние. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

  ОВЕНДнес трябва да бъдете критични към съобщения и новини, възможно е да получите лъжлива информация за п ...

  ОВЕНДнес трябва да бъдете критични към съобщения и новини, възможно е да получите лъжлива информация за пари. Не е изключено предателство от приятел или разочарование от шеф, който няма да спази обеща ...

  Четете още
 • ОВЕНДнес сте превъзбудени, импулсивни и трудно се контролирате. В много случаи това ще пречи на правилнат ...

  ОВЕНДнес сте превъзбудени, импулсивни и трудно се контролирате. В много случаи това ще пречи на правилната ви преценка и действия в делови и личен аспект. Точно днес не изяснявайте отношенията си с лю ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 НОЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки ч ...

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 НОЕМВРИ

  ОВЕН Ве­роя­тно по-гол­яма­та част от ва­шия знак ще бъ­дат зае­ти с ма­те­риал­ни де­ла днес. По от­но­ш ...

  ОВЕН Ве­роя­тно по-гол­яма­та част от ва­шия знак ще бъ­дат зае­ти с ма­те­риал­ни де­ла днес. По от­но­ше­ние на иму­щес­тво у мно­зи­на се наб­лю­да­ва стре­меж към пром­яна. Из­глеж­да ста­ва ду­ма ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 НОЕМВРИ

  ОВЕНПетък е разнообразен със своите влияния за Овните. В професионално отношение се явява тежък ден. Непр ...

  ОВЕНПетък е разнообразен със своите влияния за Овните. В професионално отношение се явява тежък ден. Неприятностите на мнозина произлизат от противоречия с началниците, други ще имат големи пречки при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 НОЕМВРИ

  ОВЕНРодените под Овен в четвъртък са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е пози ...

  ОВЕНРодените под Овен в четвъртък са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 НОЕМВРИ

  ОВЕННяма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стрем ...

  ОВЕННяма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 НОЕМВРИ

  ОВЕНУ мнозина от Овен е възобновена надеждата за професионална промяна. Днес тя отново ще излезе на преде ...

  ОВЕНУ мнозина от Овен е възобновена надеждата за професионална промяна. Днес тя отново ще излезе на преден план, след като научите някакви новини. За доста промяната ще изглежда ненавременна поради съ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 НОЕМВРИ

  ОВЕН То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за ф ...

  ОВЕН То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за фи­нан­си­те на Ов­ни­те и мно­го под­ходящ за хар­мо­ни­зи­ра­не на взаи­моот­но­ше­ния­та с ок ...

  Четете още