Refan-728×90-July-2019
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 22 НОЕМВРИ

  ОВЕН Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­н ...

  ОВЕН Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да ви из­нервят и по то­зи на­чин да пре­диз­ви­ка­те собс ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 НОЕМВРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про ...

  ОВЕН В чет­вър­тък мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с мно­го ра­бо­та, коя­то из­цяло ще ви по­гъл­не. Важ­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 НОЕМВРИ

  ОВЕН В сряда Ов­ни­те не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те. Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен ...

  ОВЕН В сряда Ов­ни­те не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те. Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен на съ­би­тия, бъ­де­те то­ле­ран­тни и дип­ло­ма­тич­ни. За осъ­щест­вява­не­то на фи­нан­со­ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 НОЕМВРИ

  ОВЕН Днес сте вой­нстве­ни и аг­ре­сив­ни, а по­доб­но по­ве­де­ние ед­ва ли е под­ход­ящо се­га. Втор­ни ...

  ОВЕН Днес сте вой­нстве­ни и аг­ре­сив­ни, а по­доб­но по­ве­де­ние ед­ва ли е под­ход­ящо се­га. Втор­ник оп­ре­де­ле­но е ден на да­ми­те Овен. Вни­ма­вай­те, спо­соб­ни сте да бъ­де­те нес­пра­вед­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

  ОВЕН Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Пред­прием­ч ...

  ОВЕН Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз, осо­бе­но ва­лид­но за де­ла­та ви в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Има ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

  ОВЕНИдеален ден да докажете колко добър професионалист сте. Добрата новина е, че може би ще го забележат ...

  ОВЕНИдеален ден да докажете колко добър професионалист сте. Добрата новина е, че може би ще го забележат и от по-високо място, така че днес си бъдете на работното място и се старайте. ТЕЛЕЦДенят би мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 НОЕМВРИ

  ОВЕНДнес трябва да бъ­де­те кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни, въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ...

  ОВЕНДнес трябва да бъ­де­те кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни, въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция за па­ри. Не е из­клю­че­но пре­да­телс­тво от прия­тел или ра­зо­ча­ро­ва­ние от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 НОЕМВРИ

  ОВЕНПетък е тежък ден за Овните, но този ден бележи края на един период за вас. Не може да се каже, че то ...

  ОВЕНПетък е тежък ден за Овните, но този ден бележи края на един период за вас. Не може да се каже, че той е бил лек, но от гледна точка на деловия си живот вероятно сте успокоени. Положителната харак ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 НОЕМВРИ

  ОВЕНВ четвъртък Овните са с лошо самочувствие, но въпреки това няма да ви липсва енергия за работа и пове ...

  ОВЕНВ четвъртък Овните са с лошо самочувствие, но въпреки това няма да ви липсва енергия за работа и повечето от вас ще демонстрират силните си делови качества. Днес ще се срещнете с хора, готови да в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 НОЕМВРИ

  ОВЕНЗа мнозина от Овен сряда ще бъде напрегната и натоварена. Очертават се доста ангажименти и работа, ка ...

  ОВЕНЗа мнозина от Овен сряда ще бъде напрегната и натоварена. Очертават се доста ангажименти и работа, като най-доброто за днес е да съгласувате действията си с някого. Тази препоръка касае най-вече с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 НОЕМВРИ

  ОВЕНВъв вторник се забелязва някаква меланхолия у вас, възможна причина са провали на планове или раздяла ...

  ОВЕНВъв вторник се забелязва някаква меланхолия у вас, възможна причина са провали на планове или раздяла с близък човек. Настроението ви обаче съвсем не отговаря на добрите тенденции за деня. Забележ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 НОЕМВРИ

  ОВЕНПонеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избег ...

  ОВЕНПонеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 НОЕМВРИ

  ОВЕН Пре­и­з­пъл­не­ни сте със си­ли в неделя и де­нят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви ...

  ОВЕН Пре­и­з­пъл­не­ни сте със си­ли в неделя и де­нят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви, но и във всич­ки дру­ги дей­нос­ти, с ко­и­то ще се за­е­ме­те днес. Денят го­во­ри за мно­го ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 НОЕМВРИ

  ОВЕН Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни в съ­бо­та и не хар­че­те па­ри­те си на вятъ­ра, за­що­то мно­го ско­ро щ ...

  ОВЕН Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни в съ­бо­та и не хар­че­те па­ри­те си на вятъ­ра, за­що­то мно­го ско­ро ще по­чувс­тва­те ог­ром­на­та им лип­са. Дру­ги от вас от­дав­на из­пит­ват фи­нан­со­ва­та не­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 НОЕМВРИ

  ОВЕН В пе­тък при Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сбл ...

  ОВЕН В пе­тък при Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. То­ва обу­слав­я и със­тоя­ние­то ви д ...

  Четете още
 • Галин ще пее днес за гостите в клуб The Face

  Любимецът на фенките на попфолка в Благоевград Галин ще пее за гостите на клуб The Face тази вечер, а вхо ...

  Любимецът на фенките на попфолка в Благоевград Галин ще пее за гостите на клуб The Face тази вечер, а входът за дамите ще бъде свободен. Очакванията са Галин, който традиционно прави горещи купони, да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 НОЕМВРИ

  ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те ...

  ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, доб­ре е да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на парт­ньо­ри­те си. З ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 НОЕМВРИ

  ОВЕНВторник е успешен ден за вас, той е добър показател за родените под Овен. Предимно контактите ще запъ ...

  ОВЕНВторник е успешен ден за вас, той е добър показател за родените под Овен. Предимно контактите ще запълнят този вторник при вас и ще донесат радостни новини на мнозина. Става въпрос за срещи с прия ...

  Четете още
 • ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 НОЕМВРИ

  БНТ 05:00 Още от деня 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Сутрешен блок 09:00 По света и у нас 09:15 Култура ...

  БНТ 05:00 Още от деня 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Сутрешен блок 09:00 По света и у нас 09:15 Култура.БГ 10:15 100% будни - предаване за здравословен лайфстайл 11:15 Бързо, лесно, вкусно /п/ 11:45 ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 НОЕМВРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е дeн за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. "Нов ден - нов къс­мет" е в си­ла за пред­ста­ви ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е дeн за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. "Нов ден - нов къс­мет" е в си­ла за пред­ста­ви­те­ли­те на Овен, ка­то по­ве­че­то от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ ...

  Четете още