Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЮНИ

  ОВЕН Ако действате обмислено бихте могли да извлечете дивиденти от събитията, в които участвате. Това не ...

  ОВЕН Ако действате обмислено бихте могли да извлечете дивиденти от събитията, в които участвате. Това не значи, че трябва да действате меркантилно и само в името на ползата, проявете и съчувствие към ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЮНИ

  ОВЕНВъзможни са трудности в събота за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. ...

  ОВЕНВъзможни са трудности в събота за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. Това би било крайно неприятно, тъй като, както и преди, се нуждаете от тяхната подкрепа и одобр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЮНИ

  ОВЕННе ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, ...

  ОВЕННе ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, че ги преследва малшанс. Ще възникне предложение да извършите дадена работа срещу заплащане, не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЮНИ

  ОВЕНЧетвъртък е блестящ ден за Овните. Повишена е вашата жизнена енергия, а действията ви са точни и дина ...

  ОВЕНЧетвъртък е блестящ ден за Овните. Повишена е вашата жизнена енергия, а действията ви са точни и динамични. Мнозина са приключили със задълженията си от служебен характер и спокойно могат да се от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЮНИ

  ОВЕНСряда носи промени за Овните и в много случаи те са свързани с вашите пари. Днес не е добре да рискув ...

  ОВЕНСряда носи промени за Овните и в много случаи те са свързани с вашите пари. Днес не е добре да рискувате във финансовата сфера, нито пък да пътувате по делови причини. Работният ден е успешен за п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЮНИ

  ОВЕНСпокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи пе ...

  ОВЕНСпокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи печалби, добри новини и успехи в бизнеса. Внимавайте в отношенията с колегите в службата, възможн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЮНИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­так­ти­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЮНИ

  ОВЕН Днес са на­со­че­ни про­тив вас дейс­т­вия от стра­на на ва­ши при­я­те­ли. Та­зи “при­я­тел­с­ка” а ...

  ОВЕН Днес са на­со­че­ни про­тив вас дейс­т­вия от стра­на на ва­ши при­я­те­ли. Та­зи “при­я­тел­с­ка” ак­тив­ност е очак­ва­на от вас и ве­ро­я­т­но сте се пог­ри­жи­ли за за­щи­та­та си. То­зи ден ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮНИ

  ОВЕН При въз­мож­ност ог­ра­ни­че­те кръ­га от хо­ра, с кои­то ще об­щу­ва­те днес. Дори и об­щу­ва­не­то ...

  ОВЕН При въз­мож­ност ог­ра­ни­че­те кръ­га от хо­ра, с кои­то ще об­щу­ва­те днес. Дори и об­щу­ва­не­то с лю­би­мииия чо­век сни­же­те до ми­ни­мум, тъй ка­то ще има­те раз­ног­ла­сия по въп­рос, чи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮНИ

  ОВЕНТези от вас, които се занимават с търговия или реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят с ...

  ОВЕНТези от вас, които се занимават с търговия или реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят с нечие доверие. Ако смятате, че най-съкровените ви вярвания са подложени на изпитание, не бягайт ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮНИ

  ОВЕНПозитивната нагласа ще ви помогне да превърнете недостатъците в предимства. Разглеждайте конфликтите ...

  ОВЕНПозитивната нагласа ще ви помогне да превърнете недостатъците в предимства. Разглеждайте конфликтите от по-мащабна гледна точка и изобретателността ще ви подскаже вярно решение. Възможностите да р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮНИ

  ОВЕНФинансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ...

  ОВЕНФинансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ще намерят разрешение на този въпрос. Настъпва обаче нов период в служебната ви дейност, който ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮНИ

  ОВЕНВторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - ...

  ОВЕНВторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - професионални, а за трети - за дома. Денят не блести с особен успех относно вашите делови задач ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮНИ

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е един мно­го до­бър ден. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат про­фе­сия­та, биз­не­ ...

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е един мно­го до­бър ден. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат про­фе­сия­та, биз­не­сът и фи­нан­си­те. Има про­ме­ни, кои­то нена­пъл­но са за­вър­ши­ли око­ло вас. Трябва да бъ­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮНИ

  ОВЕНОв­ни­те ще имат доб­ра неделя, с из­клю­че­ние на слу­жеб­но-про­фе­сио­на­ния ас­пект на деня. Тук ...

  ОВЕНОв­ни­те ще имат доб­ра неделя, с из­клю­че­ние на слу­жеб­но-про­фе­сио­на­ния ас­пект на деня. Тук ще има­те неотс­тра­ни­ми за мо­мен­та проб­ле­ми, за кои­то е най-доб­ре нав­ре­ме да об­яви­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮНИ

  ОВЕНВ събота най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕНВ събота най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­лия­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги събота е ден за пъ­ту­ва­не, кое­то ще ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮНИ

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В доб ...

  ОВЕНЗа Овните предстои един прекрасен петък и касае както въпросите от делови план, така и любовта. В добра форма сте и ще успеете да се възползвате от обстоятелствата за деня. За някои се предвиждат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЮНИ

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия д ...

  ОВЕНДнес изразът на Овните е доста емоционален, а денят изисква по-умерено поведение. Имате необходимия душевен баланс и няма да ви е трудно да го изявите под формата на търпение. За повечето от вас п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЮНИ

  ОВЕНСряда е нервен ден и повечето от Овен ще се чудят с какво по-напред да се справят. Неуравновесени сте ...

  ОВЕНСряда е нервен ден и повечето от Овен ще се чудят с какво по-напред да се справят. Неуравновесени сте, липсва ви вярна координация и това може да доведе до грешки. Внимавайте, подобно поведение мо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЮНИ

  ОВЕНВторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се ок ...

  ОВЕНВторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се оказва несериозното ви отношение към служебните задължения. Не е изключено да възникнат крайно тр ...

  Четете още