Refan-728×90-July-2019
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 3 НОЕМВРИ

  ОВЕНТази неделя не оставяйте другите да избират вместо вас. Дори мнението ви да не е толкова категорично ...

  ОВЕНТази неделя не оставяйте другите да избират вместо вас. Дори мнението ви да не е толкова категорично - по-добре с него, отколкото без. ТЕЛЕЦТази неделя не се опитвайте да бъдете индивидуалист ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 НОЕМВРИ

  ОВЕНДенят ви ще бъде изпълнен с трудности и настроението ви никак не е добро. Това се дължи на домашни пр ...

  ОВЕНДенят ви ще бъде изпълнен с трудности и настроението ви никак не е добро. Това се дължи на домашни проблеми, които за момента мъчно ще разрешите. Ще ви разгневят някои от приятелите, чиито идеи за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 НОЕМВРИ

  ОВЕНТози четвъртък е добър ден, но за мнозина ще остане само на теория такъв, защото ви липсва организира ...

  ОВЕНТози четвъртък е добър ден, но за мнозина ще остане само на теория такъв, защото ви липсва организираност и повечето от Овен ще допуснат глупави грешки или ще постъпят съвсем детински при решаване ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ОКТОМВРИ

  ОВЕНТози четвъртък е добър ден, но за мнозина ще остане само на теория такъв, защото ви липсва организира ...

  ОВЕНТози четвъртък е добър ден, но за мнозина ще остане само на теория такъв, защото ви липсва организираност. Повечето от Овен ще допуснат глупави грешки или ще постъпят съвсем детински при решаване ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ОКТОМВРИ

  ОВЕНМнозина от вас имат върху какво да мислят. Проблемите са професионални и ви безпокоят не на шега. Но ...

  ОВЕНМнозина от вас имат върху какво да мислят. Проблемите са професионални и ви безпокоят не на шега. Но разумното поведение никога не води до неприятности. От особена важност за мнозина са контактите ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ОКТОМВРИ

  ОВЕНДнес Овните са облагодетелствани от съдбата и ще бъдат защитени от ситуации, които биха им причинили ...

  ОВЕНДнес Овните са облагодетелствани от съдбата и ще бъдат защитени от ситуации, които биха им причинили вреда. Точно по тази причина няма да се случи зловредието, което се готвят да ви причинят хора ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ОКТОМВРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти и под­пис­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти и под­пис­ва­не на ра­бот­ни до­го­во­ри. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние ще има­те осо­бе­но пло­дот­во ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм и ус­т­рем. Ве­ро­я­т­но ще се ан­га­жи­ра­те с лич­ни­те си де­ла и за поп­ра­вя­не на пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тяг ...

  ОВЕН В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тягос­тен то­вар. При­тес­не­ния­та не мо­гат да до­ве­дат един Овен до от­чая­ние. За мо­мен­та е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тн ...

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма ни­що по-лес­но пос­ти­жи­мо днес от ус­пе­ха за ро­де­ни­те под Овен. Въп­ре­ки то­ва, ако наи ...

  ОВЕН Няма ни­що по-лес­но пос­ти­жи­мо днес от ус­пе­ха за ро­де­ни­те под Овен. Въп­ре­ки то­ва, ако наис­ти­на се стре­ми­те към реа­ли­за­ция, трябва да се съоб­ра­зи­те с ус­ло­вия­та и осо­бе­нос ...

  Четете още
 • Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ показаха таланта си в шоуспектакъл „Магията на изкуствата“

  С шоуспектакъла „Магията на изкуствата“ стартира дванадесетото издание на Националния студентски фестивал ...

  С шоуспектакъла „Магията на изкуствата“ стартира дванадесетото издание на Националния студентски фестивал на изкуствата, който се провежда в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Първото събитие от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз ...

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да - по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Във втор­ник ще до­каз­ва­те нас­той­чи­во пра­во­то си в служ­ба­та и ве­роя­тно няма да ми­не глад ...

  ОВЕН Във втор­ник ще до­каз­ва­те нас­той­чи­во пра­во­то си в служ­ба­та и ве­роя­тно няма да ми­не глад­ко денят. Не вли­зай­те в нес­кон­чае­ми спо­ро­ве, не се кон­фрон­ти­рай­те, въз­мож­но е съв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за вас, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­та в ...

  ОВЕН Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за вас, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­та в служ­ба­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас, но и нер­вен. Ед­на же­на ще се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Можете спокойно да помечтаете. Днес ще гледате философски на света и всичко ще ви се струва лесно и ...

  ОВЕН Можете спокойно да помечтаете. Днес ще гледате философски на света и всичко ще ви се струва лесно и постижимо. Очаква ви забележителна вечер, вашата награда от съдбата за “добро поведение”. ТЕЛЕЦ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ОКТОМВРИ

  ОВЕНВ събота ще доказвате настойчиво правото си и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в неско ...

  ОВЕНВ събота ще доказвате настойчиво правото си и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете наказание и оби ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес Овните са в духовен подем, в творчески и артистични начинания ще имате успех. Отделяйте възможн ...

  ОВЕН Днес Овните са в духовен подем, в творчески и артистични начинания ще имате успех. Отделяйте възможно най-много време за учение и самоусъвършенстване. Академичната атмосфера ще породи интересни и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Добре сте свършили работата си в областта на финансите и днес Овните са готови за нови активни и цел ...

  ОВЕН Добре сте свършили работата си в областта на финансите и днес Овните са готови за нови активни и целенасочени действия в службата. Вътрешната хармония и точната интуиция в момента ще ви помогнат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Позовавайки се на интелектуалните си наклонности, Овните активно се впускат в своите задължения. Сря ...

  ОВЕН Позовавайки се на интелектуалните си наклонности, Овните активно се впускат в своите задължения. Сряда е много добър ден за математиците и бизнесмените. Денят е с много благоприятни предзнаменова ...

  Четете още